Welkom bij obs de Optimist
Welkom bij obs de Optimist
Wat leuk dat je onze website bezoekt!

Wij zijn de openbare basisschool in Hoofddorp-Floriande, de sportieve school met als motto: Samen leren is leuk! 


Trots zijn wij op 'Leren zichtbaar maken' en 'Talenten zien bij onze kinderen'.

Samen zorgen we voor een veilig en prettig schoolklimaat waarbij iedereen zichzelf kan zijn en waarin verschillen normaal zijn.

De Optimist kent zowel een Nederlandse als een internationale afdeling. 

 

Onze school zit in een prachtig gebouw waarin ook een kindcentrum (peuterspeelzaal), sporthal en de naschoolse opvang zijn gevestigd! 

 

Onze pedagogische huisstijl wordt het best gekenmerkt door onderstaande uitspraak:

 

Als je iets goeds ziet,

geef dan een compliment.

Als je iets fouts ziet,

bied dan je hulp aan.

 

Nelson Mandela

                                              

     Tijdens schooljaar 2022-2023 vierden we ons 20 jarig jubileum!

     Op onze lustrumpagina lees je er meer over!

     En op onze fotopagina zie je er meer over!

 
 
 • Zin in leren!
  Op de Optimist willen we de kinderen inzicht geven in hun eigen leerproces. Trots zijn we op onze ontwikkeling t.a.v. 'Leren zichtbaar maken'! De leerkracht begeleidt de kinderen om kritisch naar hun eigen werk te kijken. Leerkrachten als coach. De bewustwording van hun eigen kunnen is belangrijk om te leren dat leren leuk is! 
  Lees verder ›
 • Sportiviteit

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan en geniet van sportieve activiteiten. Van groep 1 t/m 8 krijgen de kinderen van een vakleerkracht gym. Buitenspelen wordt gestimuleerd door een groot aanbod uit onze spellenbox. Samen plezier beleven aan bewegen!

  Lees verder ›
 • Samen
  Een veilige en fijne school maken we met elkaar! De samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders is daarbij essentieel. Samen zorgen voor een veilig en prettig schoolklimaat waar ieder zichzelf kan en mag zijn en waarin verschillen normaal zijn.
  Lees verder ›

Nieuws

Preview foto
20 mei 2024
Visietraject Jonge kind
In de kleutergroepen zijn sinds vorig schooljaar twee belangrijke zaken behoorlijk veranderd naar aanleiding van het Visietraject Jonge kind. Daar is op 14 mei jl. een ouderavond voor georganiseerd om u als ouder(s) mee te nemen in dat proces. Een ouderavond die mooi bezocht werd. Het observatieprogramma en leerling volgsysteem KIJK! is de basis geworden. Een ander tastbaar onderdeel van deze verandering is het nog sterker werken vanuit thema’s. Daarnaast het spelend leren en werken vanuit goed ingerichte hoeken. Hoeken die uiteraard mee bewegen met het thema en daardoor ook steeds een andere inrichting krijgen. Een samenwerking met praktijkschool De Schakel in Haarlem heeft ervoor gezorgd dat er in elke kleutergroep een huisje gaat komen om de huishoek nog ‘echter’ en mooier te maken. De samenwerking is zowel voor de kinderen van de Schakel als de Optimist een win-win situatie. De leerlingen van de Schakel leren via houtbewerking iets te creeren en voor de Optimist betekent het dat we op maat een huisje in het lokaal konden bestellen. Inmiddels staat er in drie lokalen reeds een huisje en de bedoeling is dat lopende dit schooljaar alle groepen een huisje gaan krijgen.

 


Preview foto
10 april 2024
Burgerschapsweek
Het is burgerschapsweek op de Optimist. Dit jaar staan wij stil bij het thema 'Mijn gezin en de samenleving'. Ieder jaar staat een ander thema centraal. Vorig schooljaar was dit:  'Een plek voor iedereen' en het jaar daarvoor 'onze leefomgeving'. Om het jaar wordt er daarnaast een goed doel op school onder de aandacht gebracht bij de kinderen. Twee jaar terug was er aan de hand van een lessenserie over zuinig omgaan met water een sponsorloop waarmee geld opgehaald is voor stichting 'Wandelen voor water'. Een goed doel waarbij de kinderen geld op gingen halen voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden.

 

Dit schooljaar gaan we op de Optimist voor een lokaal goed doel en waren de kinderen aan zet. De leerlingenraad heeft een stemming georganiseerd waarbij De Voedselbank de meeste stemmen gehaald heeft. Op woensdag 10 april was het dan eindelijk zo ver, er zijn veel producten opgehaald voor het goede doel! Namens De Voedselbank en het team van de Optimist, hartelijk bedankt!

 

Natuurlijk zijn wij erg trots op onze leerlingen, er is veel opgehaald en het is fijn dat wij als school zo een lokaal goed doel kunnen ondersteunen. Toch zijn wij vooral trots op de mooie momenten in de klas waarbij door met elkaar in gesprek te gaan, kinderen kennis maken met elkaars gewoonten en opvattingen. We hoeven het niet allemaal met elkaar eens te zijn, het is wel belangrijk om begrip te hebben voor elkaar. Begrijpen dat we soms verschillende dingen aangeleerd krijgen, helpt daarbij. De les uit de methode Kwink en in de hogere groepen de lessen Blink geven aanleiding tot goede gesprekken.  


Preview foto
05 maart 2024
Debatteren
Trots! Deze toppers uit de groepen 8 hebben dinsdagmiddag 4 maart het Debattoernooi georganiseerd op het Dalton Haarlemmermeerlyceum gewonnen. Dat we monidge bovenbouwers hadden, wisten we :), maar wat konden ze goed overtuigen met hun argumenten en onderbouwing! Trots!