Welkom bij obs de Optimist
Welkom bij obs de Optimist
Wat leuk dat je onze website bezoekt!

Wij zijn de openbare basisschool in Hoofddorp-Floriande, de sportieve school met als motto: Samen leren is leuk! 


Trots zijn wij op 'Leren zichtbaar maken' en 'Talenten zien bij onze kinderen'.

Samen zorgen we voor een veilig en prettig schoolklimaat waarbij iedereen zichzelf kan zijn en waarin verschillen normaal zijn.

Onze school kent zowel een Nederlandse als een internationale afdeling. 

 

Onze school zit in een prachtig gebouw waarin ook een kindcentrum (peuterspeelzaal), sporthal en de naschoolse opvang zijn gevestigd! 

 

Onze pedagogische huisstijl wordt het best gekenmerkt door onderstaande uitspraak:

 

Als je iets goeds ziet,

geef dan een compliment.

Als je iets fouts ziet,

bied dan je hulp aan.

 

Nelson Mandela

                                              

     Tijdens schooljaar 2022-2023 vierden we ons 20 jarig jubileum!

     Op onze lustrumpagina lees je er meer over!

     En op onze fotopagina zie je er meer over!

 
 
 • Zin in leren!
  Op de Optimist willen we de kinderen inzicht geven in hun eigen leerproces. Trots zijn we op onze ontwikkeling t.a.v. 'Leren zichtbaar maken'! De leerkracht begeleidt de kinderen om kritisch naar hun eigen werk te kijken. Leerkrachten als coach. De bewustwording van hun eigen kunnen is belangrijk om te leren dat leren leuk is! 
  Lees verder ›
 • Sportiviteit

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan en geniet van sportieve activiteiten. Van groep 1 t/m 8 krijgen de kinderen van een vakleerkracht gym. Buitenspelen wordt gestimuleerd door een groot aanbod uit onze spellenbox. Samen plezier beleven aan bewegen!

  Lees verder ›
 • Samen
  Een veilige en fijne school maken we met elkaar! De samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders is daarbij essentieel. Samen zorgen voor een veilig en prettig schoolklimaat waar ieder zichzelf kan en mag zijn en waarin verschillen normaal zijn.
  Lees verder ›

Nieuws

Preview foto
03 november 2023
Herfstwandeling in het bos
Herfst… dat is machtig mooi in het bos!De kleutergroepen hebben een bezoek gebracht aan het magische Groenendaalse bos bij Heemstede/Bennebroek. Zoveel kleuren en geuren. Prachtige paddestoelen en de wind door je haren.Een fantastische ervaring rijker!

 


Preview foto
27 oktober 2023
Sociale veiligheid
Veiligheidsmonitor groepen 6 t/m 8

Hoe prettiger je je voelt op school, hoe meer je komt tot ontontwikkeling en leren. De basisschooltijd hoort voor kinderen een onbezorgde tijd te zijn waarin zij met elkaar samen kunnen spelen en leren. Hoe we met elkaar willen omgaan en wat we daarin belangrijk vinden, staat o.a. in het protocoGewenst gedrag en het protocol ‘De pestvrije school’. Met onze methode KWINK! zorgen we ervoor dat er preventief lessen sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gegeven. Om de sociale veiligheid te monitoren, nemen we elk jaar in de bovenbouw van bouw van de school de veiligheidsmonitor af. Een digitale vragenlijst die wordt ingevuld door de kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Het zorgt ervoor dat we zicht blijven houden hoe de kinderen de sfeer ervaren en hoe prettig en veilig zij zich er voelen. Uit de rapportages halen we aandachtspunten die verbetering behoeven, of die we juist voorleggen aan onze leerlingenraad. Ook is het mooi om erin terug te lezen dat verbeteringen die zijn door gevoerd effect hebben. Zo was de beleving rond de toiletten in de bovenbouw aandachtspunt. Door het decor weg te halen bij het vaste podium ontstond er meer zicht op de toiletten. Hierdoor verbeterde daar direct de beleving.

 

Een paar aspecten uit de rapportage die het vermelden waard zijn:

Optimist Landelijk
Veilig voelen in de school 93% 80%
In de klas 98% 96%
Denkt na over gevoel van anderen 70% 64%
De klas is leuk 89% 80%

 

De volledige rapportage is te lezen op onze website bij downloads, of door hier te klikken op: Veiligheidsmonitor 2023 rapportage.


Preview foto
29 september 2023
Voorstelling 'de spion'
Voor onze bovenbouwgroepen 6 t/m 8 was er vandaag de voorstelling van 'de Spion'.

De Spion is een interactieve theatervoorstelling voor de bovenbouw, over doorzetten. Aan de hand van de theorie van de LEERKUIL (het 'leren leren') werd het publiek meegezogen in het verhaal van Geerling, die opgeleid wordt tot spion. Spannende en grappige scenes wisselden elkaar af in het uitvoeren van de geheime opdrachten, waarbij de rol van de kijkers groter was dan ze van tevoren zouden verwachten.

Een verhaal over doorzetten, immers... leren gaat nooit vanzelf daarvoor zul je je moeten inzetten, doorzetten, soms zelfs frustratie overwinnen. Maar... wat een gevoel van euforie op het moment dat je uit die leerkuil komt en weer een stap verder bent in wat je hebt geleerd.

 

De leerkuil is een onderdeel van het Leren zichtbaar maken. Op het leren zichtbaar maken is de visie van de Optimist gebasseerd.