Welkom bij obs de Optimist
Welkom bij obs de Optimist
Wat leuk dat je onze website bezoekt!

Wij zijn de openbare basisschool in Hoofddorp-Floriande, de sportieve school met als motto: Samen leren is leuk!


Trots zijn wij op 'Leren zichtbaar maken' en 'Talenten zien bij onze kinderen'.

Samen zorgen we voor een veilig en prettig schoolklimaat waarbij iedereen zichzelf kan zijn en waarin verschillen normaal zijn.

Onze school kent zowel een Nederlandse als een internationale afdeling. 

 

Onze school zit in een prachtig gebouw waarin ook een kindcentrum (peuterspeelzaal), sporthal en de naschoolse opvang zijn gevestigd! 

 

Onze pedagogische huisstijl wordt het best gekenmerkt door onderstaande uitspraak:

 

Als je iets goeds ziet,

geef dan een compliment.

Als je iets fouts ziet,

bied dan je hulp aan.

 

Nelson Mandela

                                              

     In schooljaar 2022-2023 bestaat de Optimist 20 jaar!

 
 
 • Zin in leren!
  Op de Optimist willen we de kinderen inzicht geven in hun eigen leerproces. Trots zijn we op onze ontwikkeling t.a.v. 'Leren zichtbaar maken'! De leerkracht begeleidt de kinderen om kritisch naar hun eigen werk te kijken. Leerkrachten als coach. De bewustwording van hun eigen kunnen is belangrijk om te leren dat leren leuk is! 
  Lees verder ›
 • Sportiviteit

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan en geniet van sportieve activiteiten. Van groep 1 t/m 8 krijgen de kinderen van een vakleerkracht gym. Buitenspelen wordt gestimuleerd door een groot aanbod uit onze spellenbox. Samen plezier beleven aan bewegen!

  Lees verder ›
 • Samen
  Een veilige en fijne school maken we met elkaar! De samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders is daarbij essentieel. Samen zorgen voor een veilig en prettig schoolklimaat waar ieder zichzelf kan en mag zijn en waarin verschillen normaal zijn.
  Lees verder ›

Nieuws

22 september 2022
Het gevoel dat je groeit
Een column van meester Gijs! (klik hier om het verder te lezen)

 


Preview foto
12 september 2022
Praten over emoties
In de eerste weken op school wordt in de kleuterbouw gewerkt met het boek 'Het kleurenmonster' van Anna Llenas. Het kleurenmonster is in de war. Hij voelt zich blij, verdrietig, boos, bang en kalm tegelijk. Om hem te helpen laat een klein meisje hem met behulp van kleuren zien wat elk gevoel betekent. Aan de hand van dit boek gaan de kinderen uit de kleuterbouw hun emoties een eigen plekje geven. Er wordt een emotiemeter gemaakt en veel gesproken en gewerkt rondom emoties. Zo krijgen de jongste kinderen inzicht in hoe zij zich voelen en dat emoties er ook gewoon mogen zijn.

 


Preview foto
07 september 2022
Die eerste week!
Die eerste schooldag... alles nieuw, fris en vol energie. Spannend en een weerzien met al je klasgenootjes. Nieuwe juf of meester. De eerste schooldag nog met papa en mama, hand in hand... de dagen daarna al weer meer zelfstandig. 

 

En in die eerste week direct in de midden- en bovenbouw al opdrachten als: je gaat zo je assessment invullen, zonder dat de kinderen met hun ogen rollen. In de onderbouw de introductie van het beweegpad. Terwijl in groep 6 via bewegend leren de tafels worden herhaald. De geintegreerde methode BLINK Lezen en wereldorientaie wordt gestart. Direct volle bak... Direct met heel veel plezier en ambitie!


Laatste fotoalbum: Sportdag 2022