Welkom bij obs de Optimist

Wat leuk dat je onze website bezoekt!

Wij zijn de openbare basisschool in Hoofddorp-Floriande, de sportieve school waarbij zin in leren centraal staat.


Trots zijn wij op 'Leren zichtbaar maken' en 'Talenten zien bij onze kinderen'.

Samen zorgen we voor een veilig en prettig schoolklimaat waarbij iedereen zichzelf kan zijn en waarin verschillen normaal zijn.

Onze school kent zowel een Nederlandse als een internationale afdeling. 

 

Een veilige en fijne school

Ieder kind op onze school heeft recht op acceptatie en waardering als individueel mens. Een eerste taak van de school is het realiseren van een plek waar kinderen zich geborgen en veilig voelen. Pas dan kan een kind tot maximale ontplooiing komen.

 

Ons pedagogisch klimaat wordt kernachtig weergegeven door onderstaande uitspraak van Nelson Mandela:

Als je iets goeds ziet,

geef dan een compliment.

Als je iets fouts ziet,

bied dan je hulp aan.

Onze school zit in een prachtig gebouw waarin ook een kindcentrum (peuterspeelzaal), sporthal en de naschoolse opvang zijn gevestigd! 

 

Onderwijs

Met krachtige instructies en een voorspelbare taakgerichte klassenorganisatie werken wij aan ambitieuze doelen. Het leren maken wij zichtbaar per leerling en ook voor de school, zoals in de score van onze eindtoets, onze uitstroompercentages naar het voortgezet onderwijs en onze tussenresultaten.

 

Op de pagina Onderwijskwaliteit zijn onze schoolopbrengsten en de Eindtoetsscores te zien van de periode 2017-2021

 

 

Echter... ons belangrijkste doel is: eruit halen wat erin zit. Bij elke leerling!

 

                                         

 

 

Sfeerimpressie van de school 

 

Een foto-impressie van de Optimist

 

 

Nieuwsgierig geworden? We maken graag een afspraak!

De beste indruk van de school krijgt u door de Optimist 'in bedrijf' te zien. We maken graag een afspraak met u voor een rondleiding en kennismaking.

Maak hier uw afspraak of mail naar remco.brandt@sopoh.nl

 

 

 

De Optimist hoort bij Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH)

                                       

 

 

 • Zin in leren!
  Op de Optimist willen we de kinderen inzicht geven in hun eigen leerproces. Trots zijn we op onze ontwikkeling t.a.v. 'Leren zichtbaar maken'! De leerkracht begeleidt de kinderen om kritisch naar hun eigen werk te kijken. Leerkrachten als coach. De bewustwording van hun eigen kunnen is belangrijk om te leren dat leren leuk is! 
  Lees verder ›
 • Sportiviteit

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan en geniet van sportieve activiteiten. Van groep 1 t/m 8 krijgen de kinderen van een vakleerkracht gym. Buitenspelen wordt gestimuleerd door een groot aanbod uit onze spellenbox. Samen plezier beleven aan bewegen!

  Lees verder ›
 • Samen
  Een veilige en fijne school maken we met elkaar! De samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders is daarbij essentieel. Samen zorgen voor een veilig en prettig schoolklimaat waar ieder zichzelf kan en mag zijn en waarin verschillen normaal zijn.
  Lees verder ›

Nieuws

Preview foto
Werken met succescriteria
14 jan 2022 - Wat zijn succescriteria?

Succescriteria kun je vrij letterlijk nemen; het zijn de criteria voor succes . Door succescriteria kun je zien en ervaren of je aan het leerdoel voldoet. Succescriteria geven dus het inzicht om vast te stellen of een leerdoel is behaald. Daarnaast geven succescriteria ook de mogelijkheid om gericht feedback te geven. Voor kinderen geeft het grip op hun leren, maakt het overzichtelijker. Het geeft hen de mogelijkheid om, aan de hand van de succescriteria, hun eigen werk te beoordelen. Of om er feedback op te vragen.

 

Op de Optimist wordt gewerkt met succescriteria, dat doen we vanaf de kleuterbouw tot en met groep 8.

 

Hieronder een voorbeeld van succescriteria bij het onderdeel motoriek in de kleuterbouw. Het maken van een pinguin d.m.v. scheuren (motorische vaardigheid).

Het scheurwerkje hierboven is van een jongste kleuter, net 4 jaar en voldoet aan alle succescriteria.


Preview foto
Kerstontbijt
17 dec 2021 - Altijd weer een enorm sfeervol moment... eten met lichtjes op school. Gezellig en ook best wel een beetje spannend. Maar wat was het leuk en wat zagen we er mooi aangekleed uit en wat is het dan fijn om met je groep samen te mogen en kunnen zijn.

Voor sommigen de eerste keer, als 4-jarige in het donker de school binnen komen, voor anderen al de zesde of achtste keer, maar het blijft speciaal!

Dit jaar een ontbijt, maar dat maakte het er niet minder leuk om!


Preview foto
Sinterklaas en Surprises!
03 dec 2021 - Het heerlijk avondje nog in het verschiet, maar op de Optimist zijn we al blij voldaan!

 

Wat is er weer veel geknutseld door de papa's en mama's... euh door de kinderen!

Het resultaat is prachtig, het feest daardoor nog spannender en de dag feestelijk!

(Foto's van de surprises zijn ook te vinden in ons fotoalbum).