Gezonde school en sportieve school
 

Gezonde school en sportieve school

De basis voor de gezonde school 'bewegen'
 • Alle lessen door een vakleerkracht!
 • In de kleuterbouw een vakleerkracht kleutergym.
 • Een gespecialiseerde leerkracht MRT (Motorische remedial teaching).
 • Meer buitenschoolse sportactiviteiten in en rond de school.
 • Samen sporten, samen plezier beleven.
 • Tijdens het buitenspelen: inzet van de spellenbox.
 • Naschoolse sportactiviteit (aansluitend aan de schooltijd sporten voor € 1,- per keer)
 • Naast de reguliere gymlessen ook maandelijks een extra sportclinic.
De Optimist is een gecertificeerde gezonde school. Een gezonde school is een basisschool waarbij sporten, spelen, bewegen en gezondheid een belangrijke plaats inneemt zowel binnen als buiten het onderwijs.
Sportieve omgeving

 

De Optimist is een school, waar kinderen in een sportieve omgeving leren hun grenzen te verleggen en uitdagingen aan te gaan. Ook op het schoolplein wordt aandacht besteed aan bewegen en spelvormen. Alle kinderen krijgen de kans om veel te bewegen, plezier te beleven aan bewegen en kennis te maken met verschillende sporten.

 

Iedereen kan ergens in uitblinken en ieder kind krijgt bij ons de kans te ontdekken wat dat voor hem of haar is. De sportieve school staat ook voor sportiviteit in gedrag. Het gaat niet alleen om het bewegen, maar ook om samenwerken en leren omgaan met winnen en verliezen.

 

Vakdocenten gym

 

Alle lessen gym in de kleutergroepen en groep 3 t/m 8 worden verzorgd door een vakleerkracht. De gymvakdocent in de kleuterbouw heeft ook MRT bevoegdheid: Motorische remedial teaching. Oefenen van motorische vaardigheden, spelenderwijs hoort daar uiteraard bij. Zoals bijvoorbeeld met scheerschuim op een tafel allerlei bewegingen oefenen...

         

         Schrijfdans

 

Werken met scheerschuim

 

Plezier in bewegen

Tijdens gym staat plezier in bewegen voorop. Het verkennen van grenzen, maar ook het kennismaken met sporten die wat minder bekend zijn. Volgens een jaarprogramma worden de verschillende disciplines aangeboden. Elk jaar wordt er naar gestreefd om 'extra handen' in de zaal te krijgen door studenten van de sportacademies stage te laten lopen.

Meedoen aan het basketbaltoernooi

Borstwaarts om... veel oefenen!

Schoolskiën

Buiten gymen op het veld naast de school

 

Ondersteuning door stagaires van CIOS of ALO

 

Spellenbox en buitenspelen

 

Tijdens het buitenspelen op het plein en tijdens de pauzes wordt onze spellenbox ingezet. De spellenbox laat de kinderen snel tot spel komen en maakt het buitenspelen voor iedereen leuk(er) doordat er een groot aanbod aan spelletjes is. Spelcoaches uit de groepen 7 en 8 zorgen dat het goed verloopt.

 

 

 

 

Een beweegpad in de school

Een extra stimulans...

 • De stickers stimuleren de kinderen tot bewegen.

 • In beweging leren ze de cijfers t/m 10 en de letters van het alfabet (bewegend leren).

 • Kinderen kunnen tijdens de speel-, werkles kiezen met hun kieskaartje op het kiesbord om even te bewegen op de gang.

 • Kinderen die even een 'loopje' nodig hebben kunnen hun energie kwijt op de gang om vervolgens weer geconcentreerd verder te gaan met een werkje.

Schrijfdans

Elke week komen de oudste kinderen van de kleuterklassen een ochtenddeel naar de zitkuil om er schrijfdanslessen te volgen. 

 

Schrijfdans is een methode waarbij op een speelse manier kinderen kennismaken met schrijven. Er wordt gebruik gemaakt van muziek en gewerkt met veel verschillende materialen. Scheerschuim, wascokrijt, glijverf (zeep/verf/water), potloden en werken ermee op papier of rechtstreeks op tafel.

 

Het oefenen van de schrijfbewegingen gaat altijd op muziek en in thema. Vanuit grof motorische bewegingen wordt er gewerkt naar fijn motorische bewegingen, zowel met een hand als met twee handen tegelijk. 

 

Leren schrijven doe je op dezelfde manier als leren dansen. Om een dans te kunnen uitvoeren op de maat en het ritme van de muziek, moet je eerst de passen leren: naar voren, naar achteren, naar links, naar rechts, de armen boven, naar beneden, opzij.

 

We bewegen bijvoorbeeld als een robot, maar kunnen ook schrijfbewegingen maken als een robot, recht, hoekig, omhoog, opzij. Het doel is niet om een perfect schrijfpatroon te ontwikkelen, het gaat om het vrij leren bewegen op ritme van de muziek en even helemaal opgaan. 

Een mooie voorbereiding op wat de kinderen later in groep 3 allemaal gaan leren met de schrijflessen.

 

 

Uit de gymzaal

Iedere maand wordt door de vakdocent gym via een Nieuwsbrief beschreven welke bewegingsvormen er geweest zijn.

(Zie downloads 'Uit de gymzaal')