Talentfluisteraar

Op de Optimist is een groot aantal leerkrachten gecertificeerd kindertalentenfluisteraar. Een talentenfluisteraar voert talentgesprekken met kinderen. Op deze wijze krijgen kinderen inzicht in waar hun kracht ligt. Het draagt bij aan een positief zelfbeeld, geeft hen meer veerkracht en weerbaarheid zodat ze beter kunnen omgaan met de uitdagingen die op hun pad liggen.

 

vanaf 29 november 2019 officieel Kindertalentenfluisteraarschool

                                      

Een talentgesprek heeft tot doel:

·       Dat kinderen zich bewust worden dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten die je leuk vindt, die je voldoening geven, en die maken dat de tijd vliegt.

 

·       Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen om op zo’n manier bij te dragen tot een positief zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid zodat ze beter kunnen omgaan met alle uitdagingen die op hun pad liggen. 

                                

                                           

Op de Optimist zijn alle leerkrachten gecertificeerd talentluisteraar. Bij de ingang van hun lokaal hangt een bordje met de tekst zoals hierboven op het plaatje. We zijn op weg om als school officieel Talentbouwerschool te worden.

 

Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talenten, anderen kunnen hen helpen om zich bewust te worden

van hun talent. Dat is precies wat een kindertalentenfluisteraar doet. Kinderen helpen om hun talenten te herkennen. Het zou een basisrecht van elk kind moeten zijn. De Optimist heeft al 11 gecertificeerde fluisteraars. Doel is om als school alle leerkrachten gecertificeerde fluisteraars te laten zijn en dan verder te gaan met het uitbouwen naar ‘Talentbouwerschool’.

 

Voor kinderen uit groep 8 helpt het hebben van een talentgesprek bij het maken van keuzes richting het voortgezet onderwijs. In de groepen 6 t/m 8 hebben alle kinderen een portfolio met daarin ook veel

aspecten die te maken hebben met talenten. Dit portfolio is ook onderdeel van ‘Leren zichtbaar maken’. Als de kinderen een talentgesprek hebben gehad, ontstaat ‘als vanzelf’ een soort mindmap (zie foto) met alle krachten die zij bezitten, waardes die belangrijk zijn en zo ingang geven in soms onbewuste talenten. De ervaringen die we er inmiddels mee hebben zijn zo enthousiasmerend dat we als team bijna in de rij staan om ook de cursus te kunnen volgen.