Talentfluisteraar
 

Talentfluisteraar

Op de Optimist is een groot aantal leerkrachten gecertificeerd kindertalentenfluisteraar. Een talentenfluisteraar voert talentgesprekken met kinderen. Op deze wijze krijgen kinderen inzicht in waar hun kracht ligt. Het draagt bij aan een positief zelfbeeld, geeft hen meer veerkracht en weerbaarheid zodat ze beter kunnen omgaan met de uitdagingen die op hun pad liggen.

 

Vanaf 29 november 2019 officieel Kindertalentenfluisteraarschool

Het label

  

Het label Kindertalentenfluisteraarschool krijg je wanneer:

  • Alle leerkrachten officieel kindertalentenfluisteraar zijn.
  • Talenten verweven zijn in het dagelijks onderwijs.
  • Talentgesprekken worden gevoerd met kinderen in de kleutergroepen t/m groep 8.

Een talentgesprek heeft als doel

  • Dat kinderen zich bewust worden dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten die je leuk vindt, die je voldoening geven, en die maken dat de tijd vliegt.
  • Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen om op zo’n manier bij te dragen tot een positief zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid zodat ze beter kunnen omgaan met alle uitdagingen die op hun pad liggen. 

                                            

Talentgedreven onderwijs

Hieronder een interview tussen Els Pronk (Blij met mij academie) en Remco Brandt (directeur van de Optimist). Wat gebeurt er allemaal aan talentgedreven onderwijs op de Optimist.

Gecertificeerd Talentfluisteraar

Op de Optimist zijn alle leerkrachten gecertificeerd talentluisteraar. Bij de ingang van hun lokaal hangt een bordje met de tekst zoals hierboven op het plaatje. We zijn op weg om als school officieel Talentbouwerschool te worden.

 

Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talenten, anderen kunnen hen helpen om zich bewust te worden

van hun talent. Dat is precies wat een kindertalentenfluisteraar doet. Kinderen helpen om hun talenten te herkennen. Het zou een basisrecht van elk kind moeten zijn. De Optimist heeft al 11 gecertificeerde fluisteraars. Doel is om als school alle leerkrachten gecertificeerde fluisteraars te laten zijn en dan verder te gaan met het uitbouwen naar ‘Talentbouwerschool’.

Talentgesprek in groep 6

Talentgesprek kleutergroep

 

Je eigen talentposter
(als 'mooimaker' wil je die natuurlijk zelf aanvullen...)

Een talentgesprek levert prachtige verhalen op!

Trots op je talent!

Wat een energie!

Je gunt elk kind zijn eigen talentgesprek!

Voor kinderen uit groep 8 helpt het hebben van een talentgesprek bij het maken van keuzes richting het voortgezet onderwijs. In de groepen 6 t/m 8 hebben alle kinderen een portfolio met daarin ook veel

aspecten die te maken hebben met talenten. Dit portfolio is ook onderdeel van ‘Leren zichtbaar maken’. Als de kinderen een talentgesprek hebben gehad, ontstaat ‘als vanzelf’ een soort mindmap (zie foto) met alle krachten die zij bezitten, waardes die belangrijk zijn en zo ingang geven in soms onbewuste talenten. De ervaringen die we er inmiddels mee hebben zijn zo enthousiasmerend dat we als team bijna in de rij staan om ook de cursus te kunnen volgen. 

 

Een talentgesprek verloopt in de kleuterbouw anders uit dan in groep 6, maar het doel is hetzelfde... inzicht krijgen in hetgeen je energie geeft, waar de tijd door vliegt en wat je 'aan zet'.

Zo 'eenvoudig' kan het zijn.

Een grote 'ik-poster'

En vervolgens leg je, met behulp van kaartjes met afbeelden en het gesprek met je juf, de kaarten neer die bij jou passen...

 

                                      

 

Wat doet een kindertalentenfluisteraar...

               

 

(Nog meer) Filmpjes 

In de links hieronder zijn filmpjes te bekijken die meer informatie geven over deze talenten en de gedachte erachter.

 

Luc DeWulf vertelt over talentfluisteren

 

Welke talenten zijn er?

 

Talentenspel

Als Talentbouwerschool zijn we steeds weer op zoek naar nieuwe impulsen om talenten bij de kinderen 'wakker te kussen' (Uitspraak van Luc DeWulf). Zo wordt in verschillende groepen, om talenten te leren kennen en te ontdekken, het Talentenspel gespeeld. Een door de leerkrachten zelf ontwikkeld spel. 

 

En zo ontdekken wij met elkaar steeds talenten bij elkaar. Gedurende het jaar zullen de leerlingen hun eigen en elkaars talenten steeds meer gaan zien. En het allermooiste is dat ze die gaan inzetten. ‘Jij bent een mooimaker, wil jij mij leren hoe ik mijn tekening nog mooier kan maken?’. Of ‘Ik heb een foutenspeurneus nodig om mij te helpen met het nakijken van mijn dictee’. ‘Zal ik je even helpen? Ik heb het talent van de aansteker’. Dus: wordt vervolgd!

 

Talentenmuur

In groep 8 wordt een deel van de muur gebruikt als 'Talentenmuur'. Iedere dag wordt er op verschillende wijze gelinkt naar de talenten, over gesproken of komen ze langs tijdens een instructie, de begroeting 's ochtends of in het 'Talentengesprek'. Het geeft de oudste kinderen nog meer zicht en inzicht in hun talenten. Gaandeweg het jaar schrijven ze hun eigen naam achter de talenten die zij in zichzelf herkennen.

 

In december 2022 is onze Talentbouwer, meester Stefan, geinterviewd voor de Nieuwsbrief van Floreer.

Door op de illustratie hieronder te klikken, is het hele interview te lezen.

 

 

In het onderwijsblad 'Op school' is in oktober 2020 onderstaand artikel gepubliceerd:

Of open het in PDF: De kindertalentenfluisteraars van Obs de Optimist.

 

 

Veerkracht

Weten waar jouw talent zit, weten waar jij je energie vandaan kunt halen, weten wat jou juist gemakkelijk afgaat, levert veerkracht op.

Wat veerkracht is, lees je in dit artikel (open het PDF door op de illustratie te klikken).

 

Wat komt in welke groep globaal aan bod

Het Ontwikkelteam Talent Gedreven Onderwijs heeft samen met Els Pronk een kapstok vormgegeven, die passend wordt gemaakt voor de Optimist. 

Het doel van deze kapstok is om een heldere leerlijn te hebben.

Deze lijn heeft vijf thema's, passend bij de leerjaren. 
 
In een notendop: 
 

De kleuters 
veerkracht en positieve emoties staan centraal. 
Ontdekken waar je blij van wordt, in welke hoek speel jij graag etc.

 

Groep 3/4

Talenten introduceren. 
Ieder kind kan één of twee talenten van zichzelf benoemen. 

 

Groep 5/6

Ik en mijn talenten in relatie met de ander. 
Talenten verder verdiepen. Kijken achter gedrag komt hier aan bod. 
 

Groep 7/8

Ik en mijn talenten in de wereld. 
Kinderen kunnen een handleiding over zichzelf schrijven. 

 

Download