Onze school

De Optimist is de openbare basisschool in de wijk Floriande. Onze school ligt centraal in de wijk en is gevestigd in een prachtig licht en ruim opgezet gebouw.
De Optimist: iedereen is en mag anders zijn, maar we horen bij elkaar!
Naast zestien mooie, ruime klaslokalen en gemeenschapsruimten beschikken we over twee speellokalen voor de kleuters en twee gymzalen voor de oudere leerlingen. Ook zijn er speelpleinen voor de verschillende leeftijden.

 

Onze lokalen zijn zodanig over het gebouw verdeeld dat er vier groepen ontstaan: twee voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) en twee voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Iedere groep heeft een eigen ingang met voorzieningen.

 

Grote School, intieme sfeer 

 

De collega's van een groep zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de leerlingen: een school binnen een school dus. Zo geven we de kinderen het gevoel op een kleine gezellige school te zitten waar zij de leerkrachten goed kennen, terwijl we alle faciliteiten van een grote school kunnen bieden. 

 

Iedereen is welkom

 

Als openbare school verwelkomen wij iedereen, ongeacht maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke overtuiging. Wij streven er bovendien naar de kinderen inzicht te geven in elkaars leef- en denkwereld. Dit leidt tot respect, tolerantie en saamhorigheid. Met onze wereldoriënterende vakken besteden we hier ook in de lessen aandacht aan. Het omgaan met verschillen vinden wij van wezenlijk belang.

 

 

 

 

 

Onze naam 

 

Onze school is genoemd naar een optimist: een klein zeilbootje waarop kinderen leren zeilen. Je vaart als kind zelfstandig in "De Optimist" en de instructeur zeilt in een andere boot naast je en geeft instructie. Een heel plezierige manier van leren. Het kind doet alles zelf en verwerft hierdoor zelfvertrouwen. Kijk bij onze visie voor meer informatie.

Downloads

Tevredenheidspeiling ouders maart 2018
In februari 2018 is door 'Scholen met succes' een enquete uitgevoerd onder de ouders. De samenvatting van de uitslag kunt u lezen in het PDF.
Tevredenheidpeiling leerlingen maart 2018
In februari 2018 is door 'Scholen met succes' een enquete uitgevoerd onder de leerlingen uit groep 5 t/m 8. De samenvatting van de uitslag kunt u lezen in het PDF.