Actueel
 

Actueel

Nieuws

Preview foto
20 mei 2024
Visietraject Jonge kind
In de kleutergroepen zijn sinds vorig schooljaar twee belangrijke zaken behoorlijk veranderd naar aanleiding van het Visietraject Jonge kind. Daar is op 14 mei jl. een ouderavond voor georganiseerd om u als ouder(s) mee te nemen in dat proces. Een ouderavond die mooi bezocht werd. Het observatieprogramma en leerling volgsysteem KIJK! is de basis geworden. Een ander tastbaar onderdeel van deze verandering is het nog sterker werken vanuit thema’s. Daarnaast het spelend leren en werken vanuit goed ingerichte hoeken. Hoeken die uiteraard mee bewegen met het thema en daardoor ook steeds een andere inrichting krijgen. Een samenwerking met praktijkschool De Schakel in Haarlem heeft ervoor gezorgd dat er in elke kleutergroep een huisje gaat komen om de huishoek nog ‘echter’ en mooier te maken. De samenwerking is zowel voor de kinderen van de Schakel als de Optimist een win-win situatie. De leerlingen van de Schakel leren via houtbewerking iets te creeren en voor de Optimist betekent het dat we op maat een huisje in het lokaal konden bestellen. Inmiddels staat er in drie lokalen reeds een huisje en de bedoeling is dat lopende dit schooljaar alle groepen een huisje gaan krijgen.

 


Preview foto
10 april 2024
Burgerschapsweek
Het is burgerschapsweek op de Optimist. Dit jaar staan wij stil bij het thema 'Mijn gezin en de samenleving'. Ieder jaar staat een ander thema centraal. Vorig schooljaar was dit:  'Een plek voor iedereen' en het jaar daarvoor 'onze leefomgeving'. Om het jaar wordt er daarnaast een goed doel op school onder de aandacht gebracht bij de kinderen. Twee jaar terug was er aan de hand van een lessenserie over zuinig omgaan met water een sponsorloop waarmee geld opgehaald is voor stichting 'Wandelen voor water'. Een goed doel waarbij de kinderen geld op gingen halen voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden.

 

Dit schooljaar gaan we op de Optimist voor een lokaal goed doel en waren de kinderen aan zet. De leerlingenraad heeft een stemming georganiseerd waarbij De Voedselbank de meeste stemmen gehaald heeft. Op woensdag 10 april was het dan eindelijk zo ver, er zijn veel producten opgehaald voor het goede doel! Namens De Voedselbank en het team van de Optimist, hartelijk bedankt!

 

Natuurlijk zijn wij erg trots op onze leerlingen, er is veel opgehaald en het is fijn dat wij als school zo een lokaal goed doel kunnen ondersteunen. Toch zijn wij vooral trots op de mooie momenten in de klas waarbij door met elkaar in gesprek te gaan, kinderen kennis maken met elkaars gewoonten en opvattingen. We hoeven het niet allemaal met elkaar eens te zijn, het is wel belangrijk om begrip te hebben voor elkaar. Begrijpen dat we soms verschillende dingen aangeleerd krijgen, helpt daarbij. De les uit de methode Kwink en in de hogere groepen de lessen Blink geven aanleiding tot goede gesprekken.  


Preview foto
05 maart 2024
Debatteren
Trots! Deze toppers uit de groepen 8 hebben dinsdagmiddag 4 maart het Debattoernooi georganiseerd op het Dalton Haarlemmermeerlyceum gewonnen. Dat we monidge bovenbouwers hadden, wisten we :), maar wat konden ze goed overtuigen met hun argumenten en onderbouwing! Trots!

Preview foto
06 februari 2024
Ons Groene schoolplein
Ons Groene schoolplein wordt steeds groener... althans dat wordt helemaal zichtbaar als het voorjaar wordt en de struiken en het groen gaan uitlopen. In deze winterperiode wordt er echter hard gewerkt aan ons plein door nieuw groen te planten, onderhoud te plegen en te snoeien waar nodig. Nieuw groen wordt geplant door struikjes en kleine bomen te planten die uit het 'groendepot' en MEERgroen komen uit de Haarlemmermeer. Het mooie van dat initiatief is dat er uit de bestaande natuur boompjes en struikjes worden gehaald die als ze zouden blijven staan op de plek uiteindelijk zouden verdwijnen doordat reeds bestaande grote struiken en bomen ze verdringen. Een zeer actieve pleingroep van kinderen, ouders en leerkrachten zorgt voor het optimaal houden van ons plein. We kunnen niet wachten tot het lente wordt en alles gaat uitlopen.

 

Vele handen maken licht werk!

Heel fijn dat kinderen, ouders en leerkrachten het plein onderhouden!


Preview foto
22 december 2023
Kerstdiner
Kerst hebben we gevierd met een heerlijk kerstdiner op school. Voor de kinderen waren er in hun eigen klas prachtig gedekte tafels en heerlijke gerechten. Voor de ouders een borrel in de school. 

Feestelijk versierd en volop gezelligheid met elkaar.

Op naar 2024!