Nieuws
 

Nieuws

Foto bij artikel Optimist: Gezonde school
08 juli 2024

Optimist: Gezonde school

De Optimist heeft voor de tweede keer het vignet 'Gezonde school' behaald. Vanaf 2021 is de Optimist gecertificeerd Gezonde school op het thema bewegen. 

 

           

 

Hiermee laten we zien dat we werk maken van het vanzelfsprekend maken van een gezonde leefstijl op school.


De Optimist heeft speciale aandacht voor het thema Bewegen en zet hiervoor de Gezonde School-aanpak in. Een integrale gezondheidsaanpak waarmee gezondheid terugkomt in de lesstof, in de schoolomgeving, in signalering en in het beleid. Een échte Gezonde School, als groeiplaats voor een gezonde en vitale samenleving. Met gezonde kinderen die lekker in hun vel zitten, gezonde keuzes maken en opgroeien tot volwassenen voor wie een gezonde leefstijl vanzelfsprekend is.

 

Het programma Gezonde School is een unieke samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad, het RIVM en GGD GHOR Nederland. Wil je meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl/vignet of neem contact op met de Gezonde School-adviseur van de regionale GGD.

Foto bij artikel Tevredenheid leerlingen en ouders
17 juni 2024

Tevredenheid leerlingen en ouders

Elke twee jaar wordt er onder ouders en leerlingen een enquete gehouden hoe zij kijken naar de Optimist. Voor ons geeft dat belangrijke informatie m.b.t. waar het goed gaat en waar mogelijk aandacht gewenst is.

 

Hieronder (maar ook op de pagina downloads te vinden) de uistlag van:

 

Graag (nog) meer weten t.a.v. cijfers, tevredenheid, uitstroom etc.: kijk dan op de website Scholen op de kaart.

Foto bij artikel Visietraject Jonge kind
20 mei 2024

Visietraject Jonge kind

In de kleutergroepen zijn sinds vorig schooljaar twee belangrijke zaken behoorlijk veranderd naar aanleiding van het Visietraject Jonge kind. Daar is op 14 mei jl. een ouderavond voor georganiseerd om u als ouder(s) mee te nemen in dat proces. Een ouderavond die mooi bezocht werd. Het observatieprogramma en leerling volgsysteem KIJK! is de basis geworden. Een ander tastbaar onderdeel van deze verandering is het nog sterker werken vanuit thema’s. Daarnaast het spelend leren en werken vanuit goed ingerichte hoeken. Hoeken die uiteraard mee bewegen met het thema en daardoor ook steeds een andere inrichting krijgen. Een samenwerking met praktijkschool De Schakel in Haarlem heeft ervoor gezorgd dat er in elke kleutergroep een huisje gaat komen om de huishoek nog ‘echter’ en mooier te maken. De samenwerking is zowel voor de kinderen van de Schakel als de Optimist een win-win situatie. De leerlingen van de Schakel leren via houtbewerking iets te creeren en voor de Optimist betekent het dat we op maat een huisje in het lokaal konden bestellen. Inmiddels staat er in drie lokalen reeds een huisje en de bedoeling is dat lopende dit schooljaar alle groepen een huisje gaan krijgen.

 

Foto bij artikel Burgerschapsweek
10 april 2024

Burgerschapsweek

Het is burgerschapsweek op de Optimist. Dit jaar staan wij stil bij het thema 'Mijn gezin en de samenleving'. Ieder jaar staat een ander thema centraal. Vorig schooljaar was dit:  'Een plek voor iedereen' en het jaar daarvoor 'onze leefomgeving'. Om het jaar wordt er daarnaast een goed doel op school onder de aandacht gebracht bij de kinderen. Twee jaar terug was er aan de hand van een lessenserie over zuinig omgaan met water een sponsorloop waarmee geld opgehaald is voor stichting 'Wandelen voor water'. Een goed doel waarbij de kinderen geld op gingen halen voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden.

 

Dit schooljaar gaan we op de Optimist voor een lokaal goed doel en waren de kinderen aan zet. De leerlingenraad heeft een stemming georganiseerd waarbij De Voedselbank de meeste stemmen gehaald heeft. Op woensdag 10 april was het dan eindelijk zo ver, er zijn veel producten opgehaald voor het goede doel! Namens De Voedselbank en het team van de Optimist, hartelijk bedankt!

 

Natuurlijk zijn wij erg trots op onze leerlingen, er is veel opgehaald en het is fijn dat wij als school zo een lokaal goed doel kunnen ondersteunen. Toch zijn wij vooral trots op de mooie momenten in de klas waarbij door met elkaar in gesprek te gaan, kinderen kennis maken met elkaars gewoonten en opvattingen. We hoeven het niet allemaal met elkaar eens te zijn, het is wel belangrijk om begrip te hebben voor elkaar. Begrijpen dat we soms verschillende dingen aangeleerd krijgen, helpt daarbij. De les uit de methode Kwink en in de hogere groepen de lessen Blink geven aanleiding tot goede gesprekken.  

Foto bij artikel Debatteren
05 maart 2024

Debatteren

Trots! Deze toppers uit de groepen 8 hebben dinsdagmiddag 4 maart het Debattoernooi georganiseerd op het Dalton Haarlemmermeerlyceum gewonnen. Dat we monidge bovenbouwers hadden, wisten we :), maar wat konden ze goed overtuigen met hun argumenten en onderbouwing! Trots!
Foto bij artikel Ons Groene schoolplein
06 februari 2024

Ons Groene schoolplein

Ons Groene schoolplein wordt steeds groener... althans dat wordt helemaal zichtbaar als het voorjaar wordt en de struiken en het groen gaan uitlopen. In deze winterperiode wordt er echter hard gewerkt aan ons plein door nieuw groen te planten, onderhoud te plegen en te snoeien waar nodig. Nieuw groen wordt geplant door struikjes en kleine bomen te planten die uit het 'groendepot' en MEERgroen komen uit de Haarlemmermeer. Het mooie van dat initiatief is dat er uit de bestaande natuur boompjes en struikjes worden gehaald die als ze zouden blijven staan op de plek uiteindelijk zouden verdwijnen doordat reeds bestaande grote struiken en bomen ze verdringen. Een zeer actieve pleingroep van kinderen, ouders en leerkrachten zorgt voor het optimaal houden van ons plein. We kunnen niet wachten tot het lente wordt en alles gaat uitlopen.

 

Vele handen maken licht werk!

Heel fijn dat kinderen, ouders en leerkrachten het plein onderhouden!

Foto bij artikel Kerstdiner
22 december 2023

Kerstdiner

Kerst hebben we gevierd met een heerlijk kerstdiner op school. Voor de kinderen waren er in hun eigen klas prachtig gedekte tafels en heerlijke gerechten. Voor de ouders een borrel in de school. 

Feestelijk versierd en volop gezelligheid met elkaar.

Op naar 2024!

Foto bij artikel Kerststukjes maken
19 december 2023

Kerststukjes maken

Bij kerst horen... kerststukjes, dus werden er in de hele school kerststukjes gemaakt! Een logistiek huzarenstukje maar uitstekend geleid, begeleid en georganiseerd door onze activiteitencommissie. 

Er is heerlijk gefrobeld met het kerstgroen.

Foto bij artikel Sinterklaasfeest op de Optimist
05 december 2023

Sinterklaasfeest op de Optimist

Wat een heerlijk Sinterklaasfeest hebben we gehad op de Optimist. Zijn verjaardag is ook dit jaar niet onopgemerkt voorbij gegaan. De aankomst van Sint vanochtend was op z'n zachtst gezegd ronduit spectaculair. Niet per paard maar met een aantal bolides kwam Sint bij de Optimist aangereden. Het motorgeraas maakte het geheel nog sensationeler. Sint zelf in een prachtige cabrio voorop en zijn Pieten in de andere prachtige auto's. 
Foto bij artikel Vol verwachting klopt ons hart...
04 december 2023

Vol verwachting klopt ons hart...

De Optimist is weer pakjeshuis. De belangrijke datum 5 december komt er aan... en dan mogen alle prachtige surprises weer worden uitgepakt.

En wat een geweldig mooie surprises zijn er weer gemaakt dit jaar!

 

Foto bij artikel Herfstwandeling in het bos
03 november 2023

Herfstwandeling in het bos

Herfst… dat is machtig mooi in het bos!De kleutergroepen hebben een bezoek gebracht aan het magische Groenendaalse bos bij Heemstede/Bennebroek. Zoveel kleuren en geuren. Prachtige paddestoelen en de wind door je haren.Een fantastische ervaring rijker!

 

Foto bij artikel Sociale veiligheid
27 oktober 2023

Sociale veiligheid

Veiligheidsmonitor groepen 6 t/m 8

Hoe prettiger je je voelt op school, hoe meer je komt tot ontontwikkeling en leren. De basisschooltijd hoort voor kinderen een onbezorgde tijd te zijn waarin zij met elkaar samen kunnen spelen en leren. Hoe we met elkaar willen omgaan en wat we daarin belangrijk vinden, staat o.a. in het protocoGewenst gedrag en het protocol ‘De pestvrije school’. Met onze methode KWINK! zorgen we ervoor dat er preventief lessen sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gegeven. Om de sociale veiligheid te monitoren, nemen we elk jaar in de bovenbouw van bouw van de school de veiligheidsmonitor af. Een digitale vragenlijst die wordt ingevuld door de kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Het zorgt ervoor dat we zicht blijven houden hoe de kinderen de sfeer ervaren en hoe prettig en veilig zij zich er voelen. Uit de rapportages halen we aandachtspunten die verbetering behoeven, of die we juist voorleggen aan onze leerlingenraad. Ook is het mooi om erin terug te lezen dat verbeteringen die zijn door gevoerd effect hebben. Zo was de beleving rond de toiletten in de bovenbouw aandachtspunt. Door het decor weg te halen bij het vaste podium ontstond er meer zicht op de toiletten. Hierdoor verbeterde daar direct de beleving.

 

Een paar aspecten uit de rapportage die het vermelden waard zijn:

Optimist Landelijk
Veilig voelen in de school 93% 80%
In de klas 98% 96%
Denkt na over gevoel van anderen 70% 64%
De klas is leuk 89% 80%

 

De volledige rapportage is te lezen op onze website bij downloads, of door hier te klikken op: Veiligheidsmonitor 2023 rapportage.

Foto bij artikel Voorstelling 'de spion'
29 september 2023

Voorstelling 'de spion'

Voor onze bovenbouwgroepen 6 t/m 8 was er vandaag de voorstelling van 'de Spion'.

De Spion is een interactieve theatervoorstelling voor de bovenbouw, over doorzetten. Aan de hand van de theorie van de LEERKUIL (het 'leren leren') werd het publiek meegezogen in het verhaal van Geerling, die opgeleid wordt tot spion. Spannende en grappige scenes wisselden elkaar af in het uitvoeren van de geheime opdrachten, waarbij de rol van de kijkers groter was dan ze van tevoren zouden verwachten.

Een verhaal over doorzetten, immers... leren gaat nooit vanzelf daarvoor zul je je moeten inzetten, doorzetten, soms zelfs frustratie overwinnen. Maar... wat een gevoel van euforie op het moment dat je uit die leerkuil komt en weer een stap verder bent in wat je hebt geleerd.

 

De leerkuil is een onderdeel van het Leren zichtbaar maken. Op het leren zichtbaar maken is de visie van de Optimist gebasseerd. 

 

Foto bij artikel Algemene ouderavond 10 oktober 19.00 uur
26 september 2023

Algemene ouderavond 10 oktober 19.00 uur

Tijdens de algemene ouderavond zal er gestemd worden over de verhoging van de ouderbijdrage en de optie voor het schoolreisgeld. Mocht u daar graag deel van willen uitmaken, heten wij u van harte welkom op 10 oktober om 19:00 uur op De Optimist in de bovenbouwhal. 

 

 

 

 

 

Na de algemene ouderavond zullen er workshops worden gegeven door leerkrachten van de Optimist.  

Workshops deze avond:

- Leren zichtbaar maken

- Talent gedreven onderwijs

- De Kindertolk

- Spelend leren: de kracht van intrinsieke motivatie

 

Ouders kunnen intekenen voor de workshops via de poll verstuurd met PARRO.

 

Foto bij artikel Een fantastisch team!
18 september 2023

Een fantastisch team!

We zijn weer gestart! Een sterk team van ruim 45 onderwijs professionals maakt de Optimist! Op naar een geweldig schooljaar samen met de kinderen en ouders. Schooljaar 2023-2024... here we go!