Nieuws

Voorlees- en gedichtenwedstrijd 2021

Voorlees- en gedichtenwedstrijd 2021

14 oktober 2021 - Kinderboekenweek! Een onderdeel vormt altijd de Voorlees- en gedichtenwedstrijd. Een literaire avond waarin wordt voorgelezen, zelf geschreven gedichten worden voorgedragen en de gouden penselen worden uitgereikt aan de tekenaars. Een mooie avond!

Kom maar dichter(bij)

Kom maar dichter(bij)

12 oktober 2021 - Tijdens de Kinderboekenweek wordt er op de Optimist ook uitbundig gedicht. Een kleine bloemlezing van de prachtige literaire spinsels, staan hieronder.

Kom maar dichter(bij) om het goed te kunnen lezen...

 

Worden wat ik wil

Spannend of saai

Uitdagend

Avontuur en power

Mislukken misschien vallen

Maar ik kan het

 

Lily (8A)

 

Mijn paard en ik

 

Manege

de plek

van mijn paard

en van mij

heel gezellig

en

vooral

mijn thuis

 

Roos (7A)

Een tiptop huis

 

Zie je dat mooie huis staan?

Dat heeft een architect gedaan

Hij koos de vormen en kleuren

Maar ook de ramen en deuren

De aannemer bouwde alles blij op

Het resultaat is echt tiptop!

 

Dyon  (6A)

K inderen verzorgen

I ets doen wat de kinderen leuk vinden

N aar bed brengen als ze nog een baby zijn

D  e kinderen voorlezen

E en melkje maken

R ondleidingen geven

O pkomen voor de kinderen

P oep verschonen

V erstoppertje spelen

A aan het werken

N aar huis gaan maar dan later

G  roepsgesprek doen

 

Maureen (5A)

Beroepen

 

Als ik zangeres ben

Zou ik elke dag zingen

Maar als ik op turnen zit

Zou ik elke dag kunnen springen

 

Als ik nagelstyliste ben

Ga ik nagels lakken

Maar als ik vuilnisvrouw ben

Moet ik vuil van de grond oppakken

 

Kayla (6A)

Kindercardioloog

Ik merkte dat mijn hart sneller ging tikken.

Ik moest naar de dokter voor een paar prikken.

 

De dokter zei: ’je krijgt een operatie’.

Ik dacht: ’ow ow wat nu’?

 

Ik dacht misschien wil ik wel later  

kindercardioloog worden.

Ik wil graag kinderen beter later worden.

 

Amana (6B)

 

De winnaars van de 'Gouden penseel' zijn te vinden in het fotoalbum.

Muziek - Vuilnismannen TRASH XL

Muziek - Vuilnismannen TRASH XL

27 september 2021 - Wat een geweldige dag! Wat een daverende start van de nieuwe week...

De interactieve muziekvoorstelling van 'Vuilnismannen TRASH XL'. Muziek maken met afval en vooral ook met elkaar.

Natuurlijk gaven de mannen zelf een flitsende voorstelling maar daarna mochten de kinderen uiteraard meedoen. Trommelen op emmers, een kliko, of afvaltonnen. En hoe! Wat een geluid, bombastisch, ritmisch en zo ontzettend leuk om samen te doen!

 

Hieronder een deel van de afsluiting met alle 435 leerlingen in de sportzaal van de school.

Een kleine tip: geluid gewoon lekker hard zetten!

 

25 jaar in het onderwijs!

28 augustus 2021 - De eerste schoolweek werd gestart met twee jubilarissen: Linda en Marianne. beiden 25 jaar in het onderwijs!

De dag startte met een bloemenhulde van de kinderen en eindigde aan het strand bij Nederzandt.

Dag.... groep 8!

Dag.... groep 8!

07 juli 2021 - Dag!

De laatste schooldag, de laatste woorden, nog een knuffel. Daar gaan ze dan: onze 53  kanjers die hier de afgelopen 8 jaar zo vanzelfsprekend in de school rondliepen. We gaan ze missen, hun gelach, hun stemmen, hun aanwezigheid. Maar we weten ook dat ze klaar zijn om die grote wereld verder te gaan ontdekken. Ze komen immers van de Optimist!

Illustrator van Haas... en zijn vriendjes op bezoek!

Illustrator van Haas... en zijn vriendjes op bezoek!

09 juni 2021 - In de kleutergroepen kwam illustrator Gertie Jacquet in de klas. Wij kennen haar van de boeken over Haas en zijn vriendjes. Er zijn al ruim 15 boeken, geschreven door Annemarie Bon, verschenen over Haas en zijn vriendjes. In de klas ging Gertie Jacquet voorlezen uit één van haar nieuwste boeken. Vervolgens ging zij Haas 'tevoorschijn' tekenen. Dit was erg bijzonder om te zien. Met pastelkrijt werd de tekening ingekleurd, de kinderen mochten de kleuren kiezen. Met verbazing hebben de kinderen zitten kijken.

 

Toen mochten de kinderen zelf aan de slag gaan. Stap voor stap werd uitgelegd hoe je Haas zelf kunt tekenen. Het was niet makkelijk en een aantal kinderen was best streng voor zichzelf. Het voorbeeld was ook zo mooi. Gertie gaf aan dat zij al een stuk ouder was en heel veel heeft geoefend. Dit was voor de kinderen 'pas' de eerste keer dat zij haas gingen tekenen. Dat gaf de kinderen net een duwtje in de rug om verder te oefenen. Ze mogen trots zijn op het resultaat, dankzij hun doorzettingsvermogen. Zo'n activiteit vergroot het plezier in lezen!

Lotte... de nieuwe burgemeester?

Lotte... de nieuwe burgemeester?

01 juni 2021 - Ieder jaar organiseert de gemeente Haarlemmermeer verkiezingen voor de kinderburgemeester in de groepen 7. Uit alle inzendingen wordt een kinderburgemeester gekozen voor onze gemeente. De kinderburgemeester helpt de burgemeester en wethouders bij speciale activiteiten en gaat met kinderen in gesprek over ontwikkelingen in Haarlemmermeer. In een motivatiefilmpje dat ingestuurd mag worden geven de kinderen aan waar zij voor staan. Een goed initiatief van de gemeente om kinderen al op jonge leeftijd bij de politiek te betrekken. Wij als Optimist nomineren Lotte Wolfs. Lotte heeft vorig jaar de verkiezingen op school gewonnen en is daarnaast lid van de leerlingenraad. Bedankt voor je inzet Lotte, wij hopen natuurlijk dat wij strakjes een echte burgemeester op school hebben zitten!

Hoofd, hart en handen

Hoofd, hart en handen

22 mei 2021 - Op de Optimist is aandacht voor hoofd, hart en handen!

Zo worden er structureel vakdocenten ingezet om nog meer diepgang te krijgen in bijvoorbeeld beeldende vorming, maar worden er ook clinics verzorgd om kennis te maken met sporten die minder bekend zijn.

In de groepen 3 ontstonden er ´Eschers´ en in de groepen ´de vliegende fiets´. En maakten alle groepen kennis met Taekwondo. En is er ook in die context ´Zin in leren´!

Pasen

Pasen

02 april 2021 - Wat heerlijk dat de paaslunch door kon gaan! Lunchen op school is vanzelfsprekend, maar dat dit deze keer met een verzorgde lunch was, was natuurlijk wel heel speciaal.

Kinderen mochten in pyjama op school komen. Naast het gewone programma waren er heel wat speciale momenten:

  • Het veterdiploma voor de kinderen uit groep 1/2.
  • Een toets 'Algemene kennis' (die wel veel te maken had met de speciale april datum).
  • Gezelschapsspelletjes.
  • Een Paascircuit op het kleuterdeel van het plein.
  • En... een heuse Paashaas!

Wat was het fijn om gewoon met elkaar deze gezellige dag weer eens anders te mogen beleven en vieren.

 

Meer foto's zijn te zien in ons fotoalbum!

Vakleerkrachten beeldende vorming

Vakleerkrachten beeldende vorming

29 maart 2021 - Vakleerkrachten beeldende vorming gestart! Zij verzorgen de komende periode beeldende vormingslessen op de Optimist. In de eerste groepen van de onderbouw werden rupsen geknutseld, met het oog op het thema lente. Eerder in de week was het boek 'Rupsje nooitgenoeg' al voorgelezen. Het eerste gedeelte van de les werden de kleuren van de rups bekeken (contrast donker/licht). Daarna kregen de kinderen uitleg over de verschillende manieren waarop er met pastelkrijt en wasco gewerkt kan worden. Na het inkleuren van het papier mochten de kinderen vormen knippen waarvan zij een rups mochten maken. Erg mooi is het om te zien dat ieder op zijn eigen niveau met de opdracht aan de slag kon gaan. Waar de één al echt de vormen van de rups kon knippen, was een ander voornamelijk bezig met het oefenen om te knippen. Een geslaagde middag!

Classroom visualiser

Classroom visualiser

19 maart 2021 - Sinds maart wordt er op de Optimist gewerkt met de mogelijkheden van de classroom visualiser. De mogelijkheden die 'vroeger' de Overhead projector had. We gebruiken hiervoor een IPad en Apple TV om naar het touchscreen toe te streamen.

Vanuit onze uitgangspunten m.b.t. Leren zichtbaar maken, willen we sterke feedback kunnen geven op taak en het proces. Het werkt heel motiverend voor de leerlingen. Zo kun je feed forward geven voor de sterke leerlingen (in het moment) en de volgende leerstap voor de kinderen die het nog moeilijk vinden. Ook kan er met een groep of groepje kinderen gekeken worden naar gemaakt werk aan de hand van vooraf opgestelde succescriteria. 

 

Verkiezingen!

Verkiezingen!

17 maart 2021 - 
Verkiezingen, ook op de Optimist!
Met het oog op de verkiezingen en de burgerschapsles van onze methode Kwink ,hebben de kinderen in de klas ook gestemd. Wat zouden willen kopen/organiseren voor 5 euro. De kinderen hebben zelf ideeen aangedragen en kon gestemd worden (nieuwe blokken kopen, een feest organiseren, geld aan arme mensen geven, het geld met de hele klas verdelen, sparen voor meer geld) Een leerling hield met een aftekenlijst bij wie er al gestemd hadden. Morgen worden de stemmen geteld. Grote vraag is: voor welk idee heeft de meerderheid gekozen?
Talent in overvloed!

Talent in overvloed!

19 februari 2021 - Als Talentbouwerschool zijn we voortdurend bezig met talent 'wakker kussen'.

Het voeren van talentgesprekken is daar een onderdeel van. Een persoonlijk gesprek waarin wordt besproken wat je blij maakt, waar je gelukkig van wordt, wat je graag doet. En gaandeweg het gesprek blijk je over heel veel talent te beschikken. Ieder kind! 

Het maakt duidelijk waar je energie van krijgt, wat de tijd doet vliegen en wat je gemakkelijk afgaat. Het geeft inzicht! 

Op de Optimist zijn (bijna) alle leerkrachten Kindertalentfluisteraar. Een meerwaarde!

Geniet van de kleine mooie dingen!

Geniet van de kleine mooie dingen!

13 januari 2021 - Verlenging van de lockdown. De heropening van de scholen is onzeker, de datum van 25 januari is genoemd, met heel veel mitsen.

Ondanks de uitdagingen die dit alles met zich meebrengt... geniet van de kleine mooie dingen!

 

Op naar een optimistisch 2021!

Op naar een optimistisch 2021!

17 december 2020 - In alle opzichten was 2020 een bijzonder jaar. Een jaar waarin we met elkaar hebben laten zien steeds weer opnieuw flexibel en creatief met de ontstane uitdagingen om te gaan.  Een jaar waarin we samen optrokken, samen deelden en er samen voor elkaar waren.

Een jaar waarin samen en samenwerking de kernwoorden waren. We maken de school samen met u, met als belangrijkste doel: het beste bereiken voor uw kind(eren).

 

Dank voor die samenwerking en het vertrouwen het afgelopen jaar! We kijken vol optimisme uit naar het nieuwe kalenderjaar. Voor u en uw gezin:

                                

Mooie en gezellige kerstdagen

en een prachtig optimistisch en kansrijk 2021 gewenst!

Sinterklaas

Sinterklaas

04 december 2020 - Anders dan andere jaren... maar toch weer een geweldig feest, een 'big surprise'.

Er waren spelletjes, koek versieren, bingo, raad je jeugdfoto, suprises en... er was bezoek... Sint had zijn pieten opdracht gegeven om toch ook even langs de Optimist te gaan. Dus er waren ook nog cadeautjes!

In ons fotoboek nog meer foto's!

Talentfluisteren

Talentfluisteren

24 november 2020 - Talentfluisteren...

Op de Optimist zijn bijna alle 27 leerkrachten officieel Talentfluisteraar. En die doen prachtige dingen!

 

Deze leerling uit groep 2 had vandaag haar eerste talentgesprek. Eerst kwam er een ik-omtrek op een groot vel papier. Het gesprek kwam mede op gang met hulp van de talentkaartjes (voorbeeldkaartjes met daarop activiteiten die jonge kinderen vaak ondernemen). Ze mocht zelf de kaartjes die haar aanspraken neerleggen rondom zichzelf (de omtrek tekening). We zijn trots op het resultaat. Ze gaat hem ophangen in haar kamer.

 

Je gunt ieder kind zijn eigen talentgesprek gedurende de basisschooltijd!

Voorlees- en gedichtenwedstrijd

Voorlees- en gedichtenwedstrijd

20 november 2020 - Op vrijdagmiddag 20 november vond de voorlees- en gedichtenwedstrijd plaats. Een literaire middag op de Optimist. Ontroerende, grappige en filosofische poëzie werd afgewisseld met mooie voorleesmomenten. De gedichtenwinnaars kregen allemaal hun eigen gedicht afgedrukt op een t-shirt. Geweldige middag!

 

Meer foto's zijn te vinden in ons fotoalbum op de website...

Herfst

Herfst

12 november 2020 - Herfst, herfst, herfst... wat heb je te koop, duizend kilo blaadjes op een hoop!

Het is herfst, een schouwspel van kleuren, geuren en ontdekkingen. Het wakkert de creatieve inspiratie aan!

(meer foto's in ons fotoboek op de website)

Een nieuwe kleutergroep

Een nieuwe kleutergroep

01 november 2020 - Op maandag 26 oktober is onze nieuwe kleutergroep, groep 1F, gestart. 's Ochtends meldden 12 nieuwsgierige en zeer gemotiveerde enthousiaste kinderen zich bij hun nieuwe juffen Phuong en Gerrie. Was het de eerste dag nog wat onwennig: waar is eigenlijk mijn lokaal, de wc en wie zijn toch al die andere juffen en meesters, gaandeweg de week werd het vertrouwder. En op het eind van de week zagen we het effect van al die nieuwe indrukken en het leren kennen van de klasgenootjes: moeheid. Want het is natuurlijk nogal wat: een hele dag naar school en meteen al zoveel kunnen ontdekken en leren... Maar wat is het geweldig om onze 6e kleutergroep te kunnen starten.

Het lokaal was prachtig ingericht met mooi nieuw meubilair

En met het thema herfst, kun je je natuurlijk heerlijk creatief uitleven!