Visie en Missie
 

Visie en Missie

Gezien en gewaardeerd worden!

Iedere dag start met een korte ontmoeting met elk kind, een hand en een persoonlijk welkom bij de deur van de klas. Dat eerste contact vinden we heel belangrijk! Wij zorgen ervoor dat kinderen zich gezien en gewaardeerd voelen!

Ons motto is: ‘Samen leren is leuk!'. We willen dat onze kinderen met plezier naar school komen: huppelend naar school en fluitend naar huis.
Samen leren = Leuk!

Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Samen leren, betekent samen met je klasgenoten, je leerkracht en je ouders. Samen betekent: als school samen met u als ouders optrekken om het beste te bereiken. Samen betekent: plezier in leren!

klik hier om de afbeelding te vergroten

 

We richten ons niet alleen op het overdragen van feitelijke kennis, maar ook op het stimuleren van de vaardigheden waarmee kinderen hun kennis zelfstandig kunnen vergroten. Reflectief leren is daarbij belangrijk: kinderen leren nadenken over hun eigen leren. Deze visie vraagt om onderwijs op maat.
Wij onderkennen dat ieder kind verschillend is en komen hier met ons onderwijs aan tegemoet.

 

Visie op leren en onderwijs

  • Samen zorgen voor goed onderwijs door het stellen van hoge realistische doelen en door het leren zichtbaar te maken.
  • Onze instructie is krachtig en uitdagend.
  • Onze klassenorganisatie is voorspelbaar en taakgericht.
  • Samen leren.

 

 

Met plezier naar school

Samen leren is leuk; betekent voor ons: kennis verwerven en leren hoe je die kennis vergroot en in de praktijk kunt gebruiken. We stellen hoge realistische doelen en werken samen aan de ontwikkeling. Hierbij maken we gebruik van samenwerken en samen leren. Daarbij leren we de kinderen nadenken over hun eigen leren: reflectief onderwijs. Een kind dat zich gezien voelt, voelt zich competent en competent maakt gelukkig. De Optimist daagt kinderen uit om hun talent te ontwikkelen en zo zorgen we ervoor dat een kind, soms letterlijk, in de schijnwerpers zal staan. Zo zal het zich vervolgens ook willen inzetten voor iets dat het lastig vindt.

 

 

De kracht van vakdocenten

Als uitgangspunt hebben we 'hoofd, hart en handen'. Leren staat centraal, maar juist ook de creatieve en de sociaal emotionele ontwikkeling. Als school willen we een brede basis leggen. De inzet van vakdocenten hoort daarbij. Op de Optimist zijn er vakdocenten voor Gym (en MRT), Muziek, Spaans en Beeldende vroming.

 

 

Ons onderwijsprofiel
Wij geloven dat kinderen die zich veilig voelen, zich beter ontwikkelen. Ze krijgen vertrouwen in hun eigen kunnen en worden gemotiveerd om zelfstandig aan de slag te gaan. Kijk ons onderwijsprofiel eens door voor meer informatie. 

 

Ons schoolplan

Elke vier jaar wordt er een nieuw schoolplan geschreven. In het schoolplan staat de koers van de school, onze streefbeelden en ontwikkeling beschreven. Van het schoolplan 2019-2023 is een overzichtsposter gemaakt. Dat geeft in een oogopslag aan waar we staan, waar we heengaan (doel) en wat onze volgende stap is.

 

De poster van ons schoolplan 2023-2027

Of als PDF downloaden

 

 

 

Leren is een samenspel, samen kom je verder

Leren is een samenspel. Een samenspel tussen leerkracht en leerling. Lesgeven volgens het directe instructiemodel (EDI) past daar volgens ons goed bij. Als leerkracht neem je namelijk, afhankelijk van de beginsituatie en het controleren van begrip, steeds afwisselend een grotere of kleinere rol in. Onze leerkrachten geven het goede voorbeeld rondom strategie en aanpak, controleren het begrip van de leerlingen en zetten coöperatieve werkvormen in tijdens de instructie en verwerking. Leerlingen groeien steeds meer in het gebruik van leertaal, begrijpen hun plek binnen het leerproces dat passend is binnen ‘Leren zichtbaar maken’ en hebben een growth mindset. Met onze leerlingen proberen we door middel van talentgesprekken te komen achter hun drijfveren, zodat zij hun eigen krachten en uitdagingen leren begrijpen, maar nog belangrijker: antwoord vinden op de vraag ‘Waar word ik blij van?’.

 

Studenten op de Optimist

Stagelopen op de Optimist...

Wat voor onze leerlingen geldt, geldt ook voor onze collega’s. Als stagiaire, ben jij óók een collega en hoor je bij ons team. Samen leren we mét en ván elkaar, samen maken we de Optimist, en samen kijken we naar wat onze leerlingen nodig hebben om er elke dag samen uit te kunnen halen wat er in zit!

 

 

Leidende principes

Obs de Optimist maakt deel uit van Stichting Floreer (voor openbaar onderwijs en opvang in de Haarlemmermeer). Samen met de 17 andere basisscholen die deel uitmaken van SOPOH zijn er zes leidende principes bedacht die vorm, inhoud en richting geven aan het onderwijs op onze scholen.

 

 
 
 

Download

Het gevoel dat je groeit
Een column van meester Gijs