Visie en Missie

Ons motto is: ‘Zin in leren en samen eruit halen wat er in zit’. We willen dat onze kinderen met plezier naar school komen: huppelend naar school en fluitend naar huis.
Gezien en gewaardeerd worden!

Iedere dag start met een korte ontmoeting met elk kind, een hand en een persoonlijk welkom bij de deur van de klas. Dat eerste contact vinden we heel belangrijk! Wij zorgen ervoor dat kinderen zich gezien en gewaardeerd voelen!

We richten ons niet alleen op het overdragen van feitelijke kennis, maar ook op het stimuleren van de vaardigheden waarmee kinderen hun kennis zelfstandig kunnen vergroten. Reflectief leren is daarbij belangrijk: kinderen leren nadenken over hun eigen leren. Deze visie vraagt om onderwijs op maat.
Wij onderkennen dat ieder kind verschillend is en komen hier met ons onderwijs aan tegemoet.

 

Visie op leren en onderwijs

  • Samen zorgen voor goed onderwijs door het stellen van hoge realistische doelen en door het leren zichtbaar te maken.
  • Onze instructie is krachtig en uitdagend.
  • Onze klassenorganisatie is voorspelbaar en taakgericht.
  • Samen leren.

 

 

Met plezier naar school

Zin in leren betekent voor ons: kennis verwerven en leren hoe je die kennis vergroot en in de praktijk kunt gebruiken. We stellen hoge realistische doelen en werken samen aan de ontwikkeling. Hierbij maken we gebruik van samenwerken en samen leren. Daarbij leren we de kinderen nadenken over hun eigen leren: reflectief onderwijs. Een kind dat zich gezien voelt, voelt zich competent en competent maakt gelukkig. De Optimist daagt kinderen uit om hun talent te ontwikkelen en zo zorgen we ervoor dat een kind, soms letterlijk, in de schijnwerpers zal staan. Zo zal het zich vervolgens ook willen inzetten voor iets dat het lastig vindt.

 

 

De kracht van vakdocenten

Als uitgangspunt hebben we 'hoofd, hart en handen'. Leren staat centraal, maar juist ook de creatieve en de sociaal emotionele ontwikkeling. Als school willen we een brede basis leggen. De inzet van vakdocenten hoort daarbij. Op de Optimist zijn er vakdocenten voor gym, muziek en creatieve vorming.

 

Ons onderwijsprofiel
Wij geloven dat kinderen die zich veilig voelen, zich beter ontwikkelen. Ze krijgen vertrouwen in hun eigen kunnen en worden gemotiveerd om zelfstandig aan de slag te gaan. Kijk ons onderwijsprofiel eens door voor meer informatie. 

 

Ons schoolplan

Elke vier jaar wordt er een nieuw schoolplan geschreven. In het schoolplan staat de koers van de school, onze streefbeelden en ontwikkeling beschreven. Van het schoolplan 2019-2023 is een overzichtsposter gemaakt. Dat geeft in een oogopslag aan waar we staan, waar we heengaan (doel) en wat onze volgende stap is.

 Of als PDF downloaden

 

Leidende principes

Obs de Optimist maakt deel uit van SOPOH (Stg. Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer). Samen met de 21 andere basisscholen die deel uitmaken van SOPOH zijn er zes leidende principes bedacht die vorm, inhoud en richting geven aan het onderwijs op onze scholen.