Welkom bij obs de Optimist

Wat leuk dat je onze website bezoekt!

Wij zijn de openbare basisschool in Hoofddorp-Floriande, de sportieve school waarbij zin in leren centraal staat.

 

Op woensdag 21 maart openen we de deuren voor nieuwe ouders die hun kind(eren) willen inschrijven of zich willen orienteren voor een fijne en goede basisschool.

 

Op 21 maart is er om 9 uur en om 10.00 uur een centrale opening door Remco Brandt, directeur van de Optimist.

 

Aansluitend zijn er rondleidingen door ouders en kinderen van de school.

 

U bent van harte welkom!

Onze school kent zowel een Nederlandse als een internationale afdeling. Deze afdelingen werken nauw samen. Gezamenlijke activiteiten en speelmomenten maken het mogelijk voor kinderen om van elkaar te leren. Samen zorgen we voor een veilig en prettig schoolklimaat waarbij iedereen zichzelf kan zijn en waarin verschillen normaal zijn.

 

Een veilige en fijne school

Ieder kind op onze school heeft recht op acceptatie en waardering als individueel mens. Een eerste taak van de school is het realiseren van een plek waar kinderen zich geborgen en veilig voelen. Pas dan kan een kind tot maximale ontplooiing komen.

 

Ons pedagogisch klimaat wordt kernachtig weergegeven door onderstaande uitspraak van Mandela:

Als je iets goeds ziet,

geef dan een compliment.

Als je iets fouts ziet,

bied dan je hulp aan.

Onze school zit in een prachtig gebouw waarin ook een peuterspeelzaal, gymzaal en de naschoolse opvang zijn gevestigd! 

 

Onderwijs

Met krachtige instructies en een voorspelbare taakgerichte klassenorganisatie werken wij aan ambitieuze doelen. Het leren maken wij zichtbaar per leerling en ook voor de school, zoals in de score van onze eindtoets, onze uitstroompercentages naar het voortgezet onderwijs en onze tussenresultaten.

 

In 2017 heeft de Optimist de IEP Eindtoets gedaan.

De gemiddelde IEP score van de Optimist in 2017 is: 86,4,

omgerekend naar een CITO Eindtoetsscore is dat: 541,6.

 

Lees verder…

(Resultaten van de Eindtoets 2017 en de eindresultaten in de groepen 3 t/m 8 juli 2017 - zie PDF).

  

Sfeerimpressies van de school 

 

Een foto-impressie van de Optimist.

 

De Optimist in vogelvlucht, gemaakt door leerlingen uit groep 7 samen met hun stagiaire Renencia.

 

Nieuwsgierig geworden? We maken graag een afspraak!

De beste indruk van de school krijgt u door de school 'in bedrijf' te zien. We maken graag een afspraak met u voor een rondleiding en kennismaking.

Maak hier uw afspraak of mail naar directie@obsoptimist.nl.

 

Video impressie van onze Internationale school

 

 

 • Zin in leren!
  Op de Optimist willen we de kinderen inzicht geven in hun eigen leerproces. De leerkracht begeleidt de kinderen om kritisch naar hun eigen werk te kijken. Leerkrachten als coach. De bewustwording van hun eigen kunnen is belangrijk om te leren dat leren leuk is! 
  Lees verder ›
 • Sportiviteit

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan en geniet van sportieve activiteiten. Van groep 1 t/m 8 krijgen de kinderen van een vakleerkracht gym. Buitenspelen wordt gestimuleerd door een groot aanbod uit onze spellenbox. Samen plezier beleven aan bewegen!

  Lees verder ›
 • Samen
  Een veilige en fijne school maken we met elkaar! De samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders is daarbij essentieel. Samen zorgen voor een veilig en prettig schoolklimaat waar ieder zichzelf kan en mag zijn en waarin verschillen normaal zijn. Lees verder ›

Nieuws

Preview foto
Programmeerlessen in de bovenbouw
15 mrt 2018 - Kinderen voorbereiden op de vaardigheden die het leven in deze nieuwe tijd, maar vooral de toekomst vraagt, is een van de vraagstukken die ook in het onderwijs beantwoord  moeten worden. Een van de antwoorden die we daar als school in hebben gevonden is het aanbieden van programmeren. Programmeren vraagt van de kinderen hele andere vaardigheden: 21st century skills. Niet alleen ICT valt daaronder, ook het kunnen samenwerken (democratisering), vooruitkijken en plannen zijn dergelijke vaardigheden. Een stap in dat proces is gelegd in de bovenbouwgroepen met programmeerlessen. Op school hebben we inmiddels genoeg Chromebooks om er in een hele klas actief mee te laten werken. 

 


Preview foto
Muziek! Alles zingt!
06 mrt 2018 - Op de Optimist is het motto: zin in leren! Het is heerlijk om te merken dat je iets kunt dat je bij de start van een les nog niet beheerste. Dat maakt dat je zin krijgt in het vervolg. Zin in leren wordt ook aangewakkerd door heerlijk ontspannen met elkaar muziek te maken en te zingen. Door subsidie van de muziekimpuls komen er vakleerkrachten muziek van Pier K en Zangexpress in de klas. In alle groepen krijgt het muziekonderwijs zodoende een enorme impuls! Zangexpress is onze (digitale) muziekmethode. Er staan op deze website enorm veel liedjes. Kinderen vinden het heerlijk om te zingen. Boomwackers die aangeschaft zijn geeft elk kind daarnaast de mogelijkheid om, op een eenvoudige manier, een instrument te bespelen. En dat dan ook nog eens samen doen... Morgen weer!

Op de foto kinderen uit groep 4A.


Preview foto
Heel Optimist bakt
09 feb 2018 - De Optimist bestaat 15 jaar, gedurende dit lustrumjaar is er een aantal extra activiteiten om het lustrum te vieren. Februari stond in het teken van 'Heel Optimist bakt'. In alle groepen werd iets gebakken voor de high tea op vrijdagmiddag 9 februari. Cupcakes, taarten, monchou, cake en nog veel meer heerlijke zoetigheden. De voorbereiding, deeg maken e.d., geschiedde in de klas met hulp van heel veel ouders. Wat een bedrijvigheid was er te zien in alle klassen. Er moest gewogen worden, recepten gelezen, gemixed en gekneed, samen gewerkt en overlegd. Het resultaat was zichtbaar de middag erna toen alles gebakken was (thuis) maar opgegeten mocht worden op school.

 

In ons fotoalbum (onder tabje actueel) zijn heel veel foto's te zien.