Mediawijsheid

Een mediawijze leerling heeft de competenties om goed en veilig om te gaan met sociale media en internet. Hij kan actief, bewust en kritisch meedoen aan de moderne mediasamenleving.
Mediawijsheid heeft alles te maken met het omgaan met een nieuwe digitale wereld.
Hierbij moet gedacht worden aan het internet maar ook aan social media als whatsapp en facebook. Hoe gaan we om met elkaar op dergelijke social media, wat is prettig en gewenst? Kinderen krijgen handvatten om hier grip op te krijgen en spelenderwijs te ontdekken wat wenselijk is. Samenwerking met ouders en gezamelijk komen tot goede afspraken is de basis om werkelijk verder te komen.