Medezeggenschapsraad
 

Medezeggenschapsraad

Ouders als partners!

De Optimist streeft naar een goede samenwerking met de ouders. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Daarom zien wij ouders als partners in onderwijs en opvoeding.

 

Wat doet de MR?
De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad (die bestaat uit een ouder- en leerkrachtenvertegenwoordiging) heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie. 
Dit overleg gaat bijvoorbeeld over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, huiswerkbeleid, de ouderbijdrage, veiligheid of schooltijden.
Over sommige onderwerpen adviseert de MR het bestuur en er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen vastgelegd.
De zaken die besproken worden tijdens de vergaderingen worden vastgelegd in de notulen. Deze kunt u lezen op de website van de school onder ‘ouders'. De vergaderingen zijn openbaar, u bent welkom om een vergadering bij te wonen. Via de agenda in de nieuwsbrief of in het jaarrooster ziet u wanneer een vergadering plaats vindt. We vragen u wel om u van te voren aan te melden via onderstaand e-mail adres. Dit om u o.a. tijdig te kunnen melden dat een vergadering niet door kan gaan.

 

Leerkrachten:

Ana Maria van den Haak 

Shannon Idzardi

Mariska Houwing

Leyla Kaya                                           

  

Ouders:
Linda Koehorst - ouder van Danee (5B) en Jelle (7B)
Ayat Alsheibi - ouder van Tamara groep geel

Voorzitter:

Egbert Minnaar - ouder van Eli groep roze

Wendy Claes - ouder van Annelie (3B) en Phyleine (7A)

 

Contact

U hoeft uiteraard niet te wachten met uw vraag, idee en/of opmerking tot een MR- vergadering. Als eerste adviseren wij u contact op te nemen met de leerkracht van uw kind en/of directie. Betreft het beleidszaken die u graag aan de MR wilt voorleggen? Dan kunt u ons aanspreken door een e-mail te sturen naar mr@obsoptimist.nl

 

Alle avonden starten om 19.30 uur en vinden plaats op de Optimist.

De data dat de MR bijeenkomt in 2022-2023 zijn:

 

  • Dinsdag 27 september 2022
  • Woensdag 4 oktober om 19.30 uur - Algemene ouderavond
  • Dinsdag 29 november 2022
  • Dinsdag 31 januari 2023
  • Dinsdag 28 maart 2023
  • Dinsdag 18 april 2023
  • Dinsdag 30 mei 2023
  • Dinsdag 27 juni 2023