Sportieve school

De Optimist is een sportieve school. Een Sportieve School is een basisschool waarbij sporten, spelen, bewegen en gezondheid een belangrijke plaats inneemt zowel binnen als buiten het onderwijs.
De sportieve school

  • Alle lessen door een vakleerkracht!
  • In de kleuterbouw een vakleerkracht kleutergym.
  • Een gespecialiseerde leerkracht MRT (Motorische remedial teaching).
  • Meer buitenschoolse sportactiviteiten in en rond de school.
  • Samen sporten, samen plezier beleven.
  • Tijdens het buitenspelen: inzet van de spellenbox.
  • Naschoolse sportactiviteit (aansluitend aan de schooltijd sporten voor € 1,- per keer)
Sportieve omgeving

 

De Optimist is een school, waar kinderen in een sportieve omgeving leren hun grenzen te verleggen en uitdagingen aan te gaan. Ook op het schoolplein wordt aandacht besteed aan bewegen en spelvormen. Alle kinderen krijgen de kans om veel te bewegen, plezier te beleven aan bewegen en kennis te maken met verschillende sporten.

 

Iedereen kan ergens in uitblinken en ieder kind krijgt bij ons de kans te ontdekken wat dat voor hem of haar is. De sportieve school staat ook voor sportiviteit in gedrag. Het gaat niet alleen om het bewegen, maar ook om samenwerken en leren omgaan met winnen en verliezen.

 

Vakdocenten gym

 

Alle lessen gym in de kleutergroepen en groep 3 t/m 8 worden verzorgd door een vakleerkracht. De gymvakdocent in de kleuterbouw heeft ook MRT bevoegdheid. Motorische remedial teaching. Oefenen van motorische vaardigheden, spelenderwijs hoort daar uiteraard bij. Zoals bijvoorbeeld met scheerschuim op een tafel allerlei bewegingen oefenen...

           

 

Plezier in bewegen

Tijdens gym staat plezier in bewegen voorop. Het verkennen van grenzen, maar ook het kennismaken met sporten die wat minder bekend zijn. Volgens een jaarprogramma worden de verschillende disciplines aangeboden. Elk jaar wordt er naar gestreefd om 'extra handen' in de zaal te krijgen door studenten van de sportacademies stage te laten lopen.

Meedoen aan het basketbaltoernooi

Borstwaarts om... veel oefenen!

Schoolskiën

Buiten gymen op het veld naast de school

 

Ondersteuning door stagaires van CIOS of ALO

 

Spellenbox en buitenspelen

 

Tijdens het buitenspelen op het plein en tijdens de pauzes wordt onze spellenbox ingezet. De spellenbox laat de kinderen snel tot spel komen en maakt het buitenspelen voor iedereen leuk(er) doordat er een groot aanbod aan spelletjes is. Spelcoaches uit de groepen 7 en 8 zorgen dat het goed verloopt.

 

 

 

Uit de gymzaal

Iedere maand wordt door de vakdocent gym via een Nieuwsbrief beschreven welke bewegingsvormen er geweest zijn.

(Zie downloads 'Uit de gymzaal')