Sportieve school

De Optimist is een sportieve school. Een Sportieve School is een basisschool waarbij sporten, spelen, bewegen en gezondheid een belangrijke plaats inneemt zowel binnen als buiten het onderwijs.
De sportieve school

  • Alle lessen door een vakleerkracht!
  • In groep 1 en 2 een vakleerkracht kleutergym.
  • Een gespecialiseerde leerkracht MRT (Motorische remedial teaching).
  • Meer buitenschoolse sportactiviteiten in en rond de school.
  • Samen sporten, samen plezier beleven.
  • Tijdens het buitenspelen: inzet van de spellenbox.
Sportieve omgeving

 

De Optimist is een school, waar kinderen in een sportieve omgeving leren hun grenzen te verleggen en uitdagingen aan te gaan. Ook op het schoolplein wordt aandacht besteed aan bewegen en spelvormen. Alle kinderen krijgen de kans om veel te bewegen, plezier te beleven aan bewegen en kennis te maken met verschillende sporten.

 

Iedereen kan ergens in uitblinken en ieder kind krijgt bij ons de kans te ontdekken wat dat voor hem of haar is. De sportieve school staat ook voor sportiviteit in gedrag. Het gaat niet alleen om het bewegen, maar ook om samenwerken en leren omgaan met winnen en verliezen.

 

Vakdocenten gym

 

Alle lessen gym in groep 1 t/m 8 worden verzorgd door een vakleerkracht. De gymvakdocent in de kleuterbouw heeft ook MRT bevoegdheid. Motorische remedial teaching. Oefenen van motorische vaardigheden, spelenderwijs hoort daar uiteraard bij. Zoals bijvoorbeeld met scheerschuim op een tafel allerlei bewegingen oefenen...

           

 

JOGG Box en buitenspelen

 

Tijdens het buitenspelen op het plein in de pauzes wordt onze spellenbox ingezet. De spellenbox laat de kinderen snel tot spel komen en maakt het buitenspelen voor iedereen leuk(er) doordat er een groot aanbod aan spelletjes is. Spelcoaches uit de groepen 7 en 8 zorgen dat het goed verloopt.