Onderwijskwaliteit
 

Onderwijskwaliteit

Toch zijn de opbrengsten wel belangrijk. 

Jaarlijks maakt de Optimist twee keer een interne schoolzelfevaluatie. In deze scan maken we een analyse van onze opbrengsten: hoe scoren we op rekenen, taal en (begrijpend) lezen. Een belangrijke scan, immers, het maakt duidelijk of wij ons onderwijs goed verzorgen. Of we eruit halen wat erin zit!

Onderwijskwaliteit is meer dan de scores die je als school haalt...

Maar... een kind is meer dan cognitie, juist de balans vinden in 'hoofd hart en handen' (leren, omgaan met elkaar en creativiteit) is van belang.

Hieronder is een overzicht van onze opbrengsten te vinden van 2017-2021:

 

In 2017 is de Optimist overgestapt van de Eindtoets CITO naar de Eindtoets IEP.

In 2017 werd het volgende behaald:

De gemiddelde IEP score was: 86,4.

omgerekend naar een CITO Eindtoetsscore was dat: 541,6 (een mooie VWO score).

Lees verder resultaten in 2017 (PDF)

 

In 2018 werd de Eindtoets als volgt gescoord:

De gemiddelde IEP score was 84,3

omgerekend naar een CITO Eindtoetsscore was dat: 539,5 (een goede HAVO/VWO score).

Lees verder resultaten in 2018 (PDF)

 

In 2019 werd de Eindtoets als volgt gescoord:
De gemiddelde IEP score was 85,4 (landelijk 81,8)
De uitslag betekent een goede HAVO/VWO score.

We rekenen niet meer om naar CITO.

Lees verder resultaten in 2019 (PDF)

 

In 2020 is er landelijk geen Eindtoets afgenomen.

In 2021 werd de Eindtoets als volgt gescoord:
De gemiddelde IEP score was 80,9 (landelijk 79)
De uitslag betekent een goede HAVO score.

We rekenen niet meer om naar CITO.

Lees verder resultaten in 2021 (PDF)

 

In 2022 werd de Eindtoets als volgt gescoord:
De gemiddelde IEP score was 78,1 (landelijk 80)
De uitslag betekent een goede MAVO/HAVO

 

Echter... ons belangrijkste doel is: eruit halen wat erin zit. Bij elke leerling!