De pestvrije school
 

De pestvrije school

Op de Optimist hebben we een duidelijk protocol om pesten te voorkomen: 'de Pestvrije basisschool'. Het protocol maakt deel uit van onze pedagogische huisstijl en hoort bij het protocol 'Gewenst gedrag' en het protocol 'Sociale Veiligheid'.

Pesten voorkom je niet met een protocol, het schept wel duidelijkheid en geeft aan hoe ons beleid gericht is op het voorkomen. Preventief.

De schooltijd op de basisschool hoort onbezorgd en plezierig te zijn. Op de Optimist zorgen we er dan ook voor dat pesten aangepakt wordt.
In de klas wordt gewerkt met de methode KWINK (Sociaal-motionele ontwikkeling). 

De lessen uit KWINK worden preventief ingezet in de klas en gaan vooral over: hoe gaan we prettig met elkaar om en hebben we het fijn samen.

 

De twee belangrijkste pijlers van Kwink zijn:

  • Er zijn vijf bepalende groepsfases in een schooljaar
    Forming (oriëntatie), Norming (normen, regels en gedragsverwachtingen), Storming (strijd om hiërarchie), Performing (klas wordt groep, in een veilig klimaat) en Adjourning (afscheid).
  • Er zijn vijf competenties: besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties kunnen hanteren, keuzes kunnen maken. 

Naast KWINK wordt er gewerkt met Taakspel. Taakspel is een methode waarvan bewezen is dat het een positief en prettig klasklimaat oplevert. Onze stelling is dan ook: in een klas waar de groepssfeer prettig en fijn is, is geen plaats voor pesten.

 

Kinderen kunnen met hun vragen terecht bij hun eigen juf of meester maar er zijn in de school ook speciale anti-pestcoordinatoren en een vertrouwenspersoon. Via posters in de school en in de klas weten de kinderen bij welke juf of meester ze terecht kunnen. Zo is er altijd iemand in de buurt.


De protocollen zijn als download te vinden op de hoofdpagina 'Onze school'. Ook liggen ze ter inzage bij de directie. Of klik op 'Protocol de pestvrije school', 'Protocol gewenst gedrag' of 'Protocol Sociale veiligheid'