Continurooster
 

Continurooster

Een lekkere gezonde lunch is erg belangrijk!
Op de Optimist wordt gewerkt volgens het 5-gelijke-dagen rooster. Dit betekent, dat alle kinderen overblijven op school en hun boterhammen op school eten.
Dagelijks openen wij onze deuren al om 8.00 uur. Vanaf 8.15 starten alle groepen met de les. Om 13.45 zijn alle groepen uit. 

 

Er zijn veel voordelen te noemen voor een 5-gelijke-dagen rooster:

  • Er is een vast weekritme.
  • Doordat de leerkrachten samen eten met de kinderen en ook buitenlopen tijdens het spelen, blijft de pedagogische situatie ongewijzigd.
  • Op alle middagen is er, doordat de kinderen uit zijn om 13.45 uur, gelegenheid tot (naschoolse) activiteiten.
  • Voor werkende ouders is het prettig dat werken op alle dagen mogelijk is.
  • De overblijf is kosteloos!

 

 

Er wordt samengewerkt met de naschoolse opvang (Kindergarden en Het Groene eiland), om 13.45 uur wordt er gestart met een eet- en drinkmoment.

 

Naschools sportaanbod

Op dinsdag en donderdag wordt er een uur naschools sporten gegeven door de vakleerkrachten van de Optimist. Dit is tussen 14.00 - 15.00 uur, aansluitend aan school. Kinderen kunnen zich hiervoor aanmelden.

Op dinsdag voor groep 3 t/m 5 en op donderdag voor de kinderen uit groep 5 t/m 8.

Een sportkaart kan hiervoor gekocht worden, deze kost € 10,- en hiermee kan tien keer worden gesport.