Bibliotheek op school

Obs de Optimist doet mee aan het project 'Bibliotheek op school', een leesbevorderingsproject dat zijn nut meer dan bewezen heeft. 

 

Inlog voor schoolwise

 

 

Lezen in essentieel voor leren.
Invloed van lezen

 

Dat lezen goed is voor de taalontwikkeling van kinderen staat als een paal boven water. En als ze met plezier lezen, is het nog beter. De cijfers liegen er niet om. Of kinderen wel of niet lezen maakt een groot verschil in hun leven. Goede lezers scoren niet alleen hoger op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Want lezen is essentieel voor leren, zeker het leren op school. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er bovendien voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving. De Bibliotheek op school zet zich ervoor in om te zorgen dat kinderen plezier krijgen en houden in het lezen!

 

         

 

Welke activiteiten zijn er op De Optimist:

 • Vrij lezen dagelijks op het rooster! 
  Want vrij lezen en voorlezen op school en thuis hebben een positief effect op de taalontwikkeling van leerlingen.
  Iedere ochtend starten alle groepen om 8.15 uur met minimaal een kwartier vrij lezen.
 • Tutorlezen
  Een aantal leerlingen uit groep 8 is opgeleid als tutor en leest dagelijks met leerlingen uit de groepen 3 en 4 die leeskilometers moeten maken.
 • Aandacht voor de voorleesweken.
  (waar ouders, grootouders, tantes en ooms nadrukkelijk worden uitgenodigd te komen voorlezen).
 • Kinderboekenweek en de Voorleeswedstrijd krijgen ruimschoots aandacht in het programma.
 • Minimaal 3 keer in de week voorlezen in de klas.
  (En daar hoort boekpromotie bij).
 • Er zijn 3 leescoordinatoren die de activiteiten plannen, een leesplan hebben geschreven, contacten onderhouden met de Bibliotheek Floriande en de schoolbibliotheek up-to-date houden (Dat laatste met hulp van ouders).
 • Meer informatie is te vinden op de website van de bibliotheek.