Toelatingsbeleid

Het uitgangspunt is dat er een keuzevrijheid moet zijn voor ouders om een basisschool te kiezen die het beste aansluit bij hun wensen en ideeën.

Per 1 november 2021 hanteert de Optimist een aangepast toelatingsbeleid welke de groei en grootte van de school reguleert.

In het document toelatingsbeleid staat beschreven wat onze uitgangspunten zijn.
                                        

 

Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren)? We nodigen u graag uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Vult u hiervoor het online contactformulier in, dan nemen wij contact met u op om een afspraak in te plannen met onze directeur, Remco Brandt.

Tijdens dit kennismakingsgesprek krijgt u informatie over onze school en is er tijd voor een rondleiding. Daarbij is er natuurlijk gelegenheid om een kijkje te nemen in de verschillende groepen.

 

Uitgangspunt van ons toelatingsbeleid (per 1 november 2021):

 

De basis:

Uw kind is ingeschreven op de Optimist wanneer:
- u een kennismakingsgesprek heeft gehad.
- u een aanmeldingsformulier bij ons heeft ingeleverd.
- u hiervan een bevestiging van inschrijving heeft ontvangen per e-mail of brief.

 

Het document toelatingsbeleid beschrijft wat onze uitgangspunten zijn.

 

Procedure aanmelden op De Optimist:

  1. Er vindt altijd een kennismakingsgesprek met de directie plaats; 
  1. Hierna kunt u een aanmeldformulier inleveren. Door dit formulier in te leveren geeft u toestemming aan de school om contact op te nemen met de vorige school of peuterspeelzaal/kindcentrum. U bent zelf verantwoordelijk om de vorige school of peuterspeelzaal al dan niet toestemming te geven om die informatie met ons te delen; 
  1. Afhankelijk van de instroomcapaciteit wordt de aanmelding verder in behandeling genomen, of wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. U wordt hierover bericht; 

Indien er plek is:

  1. De intern begeleider van de school inventariseert de onderwijsbehoefte en stemt met de directie af of hieraan voldaan kan worden; 
  1. Mochten wij hieraan kunnen voldoen, wordt bepaald in welke groep uw kind geplaatst wordt en wordt de aanmelding omgezet in een definitieve inschrijving; 
  1. Wanneer wij niet aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen (ook in combinatie met de reeds aanwezige onderwijsbehoeften bij onze leerlingen), dan laten wij u dit ook weten en helpen wij u een andere school te zoeken; 
  1. Wanneer de inschrijving definitief is, krijgt u hiervan een bevestiging en wordt door de leerkracht een kennismaking met u als ouder (en uw kind) ingepland;

 

Wanneer we uw kind op de wachtlijst hebben moeten plaatsen hoort u uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de dag dat uw kind 4 wordt of wij wel of geen plek verwachten te hebben.


 

Hopelijk tot ziens op de Optimist!