Toelatingsbeleid

Uitgangspunt hierbij is dat kinderen naar een basisschool kunnen gaan en de keuzevrijheid van ouders zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Elk kind krijgt voorrang op minimaal 6 (en in de meeste gevallen meer) basisscholen in hun woonomgeving.
Dit toelatingsbeleid is transparant en geeft elk kind een gelijke kans bij het krijgen van een plaats op een basisschool. Voor alle vierjarige kinderen die naar een basisschool gaan, is het toelatingsbeleid van toepassing (sinds juni 2014).