Toelatingsbeleid
 

Toelatingsbeleid

In het document toelatingsbeleid staat beschreven wat onze uitgangspunten zijn.
Het uitgangspunt is dat er een keuzevrijheid moet zijn voor ouders om een basisschool te kiezen die het beste aansluit bij hun wensen en ideeën.

Per 1 november 2021 hanteert de Optimist een aangepast toelatingsbeleid welke de groei en grootte van de school reguleert.

                                        

 

Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren)? We nodigen u graag uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Vult u hiervoor het online contactformulier in, dan nemen wij contact met u op om een afspraak in te plannen met onze directeur, Remco Brandt.

Tijdens dit kennismakingsgesprek krijgt u informatie over onze school en is er tijd voor een rondleiding. Daarbij is er natuurlijk gelegenheid om een kijkje te nemen in de verschillende groepen.

 

Uitgangspunt van ons toelatingsbeleid (per 1 november 2021):

 

De basis:

Uw kind is ingeschreven op de Optimist wanneer:
- u een kennismakingsgesprek heeft gehad.
- u een aanmeldingsformulier bij ons heeft ingeleverd.
- u hiervan een bevestiging van inschrijving heeft ontvangen per e-mail of brief.

 

Het document toelatingsbeleid beschrijft wat onze uitgangspunten zijn.

 

Procedure aanmelden op De Optimist:

  1. Er vindt altijd een kennismakingsgesprek met de directie plaats; 
  1. Hierna kunt u een aanmeldformulier inleveren. Door dit formulier in te leveren geeft u toestemming aan de school om contact op te nemen met de vorige school of peuterspeelzaal/kindcentrum. U bent zelf verantwoordelijk om de vorige school of peuterspeelzaal al dan niet toestemming te geven om die informatie met ons te delen; 
  1. Afhankelijk van de instroomcapaciteit wordt de aanmelding verder in behandeling genomen, of wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. U wordt hierover bericht; 

Indien er plek is:

  1. De intern begeleider van de school inventariseert de onderwijsbehoefte en stemt met de directie af of hieraan voldaan kan worden; 
  1. Mochten wij hieraan kunnen voldoen, wordt bepaald in welke groep uw kind geplaatst wordt en wordt de aanmelding omgezet in een definitieve inschrijving; 
  1. Wanneer wij niet aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen (ook in combinatie met de reeds aanwezige onderwijsbehoeften bij onze leerlingen), dan laten wij u dit ook weten en helpen wij u een andere school te zoeken; 
  1. Wanneer de inschrijving definitief is, krijgt u hiervan een bevestiging en wordt door de leerkracht een kennismaking met u als ouder (en uw kind) ingepland;

 

Wanneer we uw kind op de wachtlijst hebben moeten plaatsen hoort u uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de dag dat uw kind 4 wordt of wij wel of geen plek verwachten te hebben.


 

Hopelijk tot ziens op de Optimist!