Welkom bij obs de Optimist

Wat leuk dat je onze website bezoekt!

Wij zijn de openbare basisschool in Hoofddorp-Floriande, de sportieve school waarbij zin in leren centraal staat.

Een veilige en fijne school

Ieder kind op onze school heeft recht op acceptatie en waardering als individueel mens. Een eerste taak van de school is het realiseren van een plek waar kinderen zich geborgen en veilig voelen. Pas dan kan een kind tot maximale ontplooiing komen.

 

Ons pedagogisch klimaat wordt kernachtig weergegeven door onderstaande uitspraak van Mandela:

Als je iets goeds ziet,

geef dan een compliment.

Als je iets fouts ziet,

bied dan je hulp aan.

Onze school zit in een prachtig gebouw waarin ook een peuterspeelzaal, gymzaal en de 

naschoolse opvang zijn gevestigd! 

 

Onderwijs

Met krachtige instructies en een voorspelbare taakgerichte klassenorganisatie werken wij aan ambitieuze doelen. Het leren maken wij zichtbaar per leerling en ook voor de school, zoals in de score van onze eindtoets, onze uitstroompercentages naar het voortgezet onderwijs en onze tussenresultaten.

 

In 2017 heeft de Optimist de IEP Eindtoets gedaan.

De gemiddelde IEP score van de Optimist in 2017 is: 86,4, omgerekend naar een CITO  

                                                                                       Eindtoetsscore is dat: 541,6.

 

Lees verder… 

(Resultaten van de Eindtoets 2017 en de tussenresultaten in de groepen 3 t/m 8 - zie PDF).

 

Kijk rond op onze website of bezoek onze school van binnen!

Een afspraak kunt u maken door te bellen naar 023-5619187 of te mailen naar directie@obsoptimist.nl

 

Sfeerimpressie van onze school 


 • Zin in leren!
  Op de Optimist willen we de kinderen inzicht geven in hun eigen leerprocessen. De leerkracht begeleidt de kinderen om kritisch naar hun eigen werk te kijken. Leerkrachten als coach. De bewustwording van hun eigen kunnen is belangrijk om te leren dat leren leuk is! 
  Lees verder ›
 • Sportiviteit

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan en geniet van sportieve activiteiten. Van groep 1 t/m 8 krijgen de kinderen van een vakleerkracht gym. Buitenspelen wordt gestimuleerd door een groot aanbod uit onze spellenbox. Samen plezier beleven aan bewegen!

  Lees verder ›
 • Samen
  Een veilige en fijne school maken we met elkaar! De samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders is daarbij essentieel. Samen zorgen voor een veilig en prettig schoolklimaat waar ieder zichzelf kan en mag zijn en waarin verschillen normaal zijn. Lees verder ›

Nieuws

Preview foto
Avond4daagse
22 jun 2017 - De jaarlijkse avond4daagse wordt nu gelopen in Hoofddorp-Floriande. Een eigen 4daagse voor de scholen in Floriande, als sportieve basisschool doen we daar natuurlijk aan mee. Een strijd tegen de elementen dit keer want de temperaturen zijn tropisch te noemen, dus de kilometers tellen dubbel.

Vrijdag 23 juni vindt de afsluiting plaats en worden de kinderen feestelijk onthaald met drumband op het van Genderenplein bij het winkelcentrum. Dan kunnen de medailles, want daar doe je het natuurlijk voor, in ontvangst worden genomen en kan de oorkonde een prachtig plaatsje aan de muur krijgen.

   
   

 


Preview foto
Atletiekdag 2017
21 jun 2017 - De Optimist heeft zich weer sportief laten gelden! Tijdens de jaarlijkse schoolatletiekdag zijn de kinderen uit de groepen Groep 3/4/5 op de eerste plek, en groep 6/7/8 op de tweede plek geeindigd. Een prachtige prestatie van onze sporttoppers!

   
   

Tutorlezen en BOUW!
15 jun 2017 - Op de Optimist vinden we het belangrijk dat alle kinderen leren samenwerken, het zogenaamde Cooperatief leren. Eén van de vormen waarin dat gebeurt is tutorlezen. Kinderen uit de bovenbouwgroepen worden getraind om te lezen met kinderen van de onderbouwgroepen. Het tutorlezen is een groot succes, naast het feit dat (jongere) kinderen een eigen 'juf' of 'meester' hebben die hen helpt met lezen is ook het sociaal-emotionele aspect belangrijk: omgaan met elkaar, en respect hebben voor elkaar en dat we verschillend mogen zijn in aanleg en talent. Een programma welke we inzetten om het leesproces extra te stimuleren is BOUW!, een computerprogramma welke zeer effectief is voor kinderen waarbij het leesproces anders verloopt. Donderdagochtend werd een diploma uitgereikt aan de lezers en de tutors kregen van de kinderen een tekening als bedankje voor hun hulp. Wij zijn trots op deze resultaten!